Chronohor

1. Ostrá hora 612 m (čas 08:48)
2. Kosov 544 m (čas 09:14)
3. Červený kopec 642 m (čas 10:13)
4. Dachec 594 m (čas 10:56)
5. Lícha 600 m (čas 11:07)
6. Skalka 592 m (čas 11:47)
7. Jiříkov 617 m (čas 12:00)
8. Křížov 599 m (čas 12:19)
9. Vápenný vrch 626 m (čas 13:11)...

1. Krásnice 464 m (čas 08:50)
2. Hora 415 m (čas 09:09)
3. Helfštýn 405 m (čas 09:41)
4. Polomná 404 m (čas 14:44)
5. Křivý 410 m (čas 15:12)
6. Maleník 479 m (čas 15:35)
7. Pavelák 366 m (čas 16:25)
8. Na Kopcích 448 m (čas 17:11)

1. Andělský kopec 421 m (čas 15:06)
2. Člupek 416 m (čas 15:21)
3. Hvězda 412 m (čas 15:32)
4. Radíkův kopec 402 m (čas 15:41)
5. V Panském 396 m (čas 16:34)
6. Fána 386 m (čas 17:00)

1. Kalich 536 m (čas 14:30)
2. Písková hora 504 m (čas 15:21)
3. Smetánka 492 m (čas 15:35)
4. Zadní vrch 533 m (čas 16:26)
5. Rýdečský kamenný vrch 483 m (čas 16:46)
6. Panna 594 m (čas 17:11)

1. Breiteberg 510 m (čas 10:02)
2. Seidelsberg 433 m (čas 10:22)
3. Steinberg 442 m (čas 10:42)
4. Taubenberg 422 m (čas 11:26)
5. Pocheberg 467 (čas 11:42)
6. Kieferberg 383 (čas 12:16)

1. Schanzenberg 307 m (čas 08:01)
2. Scheibeberg 400 m (čas 08:46)
3. Scheiber Spitzberg 407 m (čas 09:01)
4. Koitsche 375 m (čas 09:45)
5. Helmut 364 m (čas 09:58)
6. Jachelberg 345 m (čas 10:10)

1. Finkenhübel 410 m (čas 07:58)
2. Hutberg 372 m (čas 08:34)
3. Steinberg 358 m (čas 08:46)
4. Pfaffenberg 418 m (čas 09:04)
5. Lindeberg 460 m (čas 09:30)
6. Wiedeberg 397 m (čas 09:59)
7. Hutberg 378 m (čas 10:37)
8. Läusehübel 375 m (čas 10:47)

1. Lovoš 570 m (čas 16:08)
2. Panenské kameny 480 m (čas 16:18)
3. Kybička 461 m (čas 16:21)
4. Oparno 286 m (čas 16:49)
5. Dobrý 311 m (čas 17:07)

1. Křížový vrch 380 m (čas 10:32)
2. Hájky 426 m (čas 11:24)
3. Ptačí vrch 406 m (čas 11:34)
4. Vraní vrch 373 m (čas 11:55)
5. Pískový vrch 345 m (čas 12:32)
6. Buczek 325 m (čas 13:07)
7. Swiniec 378 m (čas 13:33)
8. Pahorek 329 m (čas 14:06)