120. etapa - Dutý kámen

17.12.2021

1. Kalvárie, 445 m, (čas 11:00), Ralská pahorkatina
2. Zámecký vrch, 536 m, (čas 11:40), 
Lužické hory
3. Jelení vrch, 460 m, (čas 12:33), Ralská pahorkatina
4. Bota, 441 m, (čas 13:03), Ralská pahorkatina
5. Dutý kámen, 379 m, (čas 13:47), Ralská pahorkatina

U Dutého kamenu jsem našel tuto informační ceduli.

Unikátní geologická památka sestávající se z drobných sloupečků pískovce tzv. vějířů, což je neobvyklé (mnohem známější Panská skála - Varhany je z čediče). V jižní části lokality jsou vytesány úzké schody vedoucí na vrcholovou plošinu a na ní skalní lavice s názvem Karolínin odpočinek, které vytesali v letech 1913 až 1914 členové Horského spolku pro nejsevernější Čechy. U těchto schodů byl dvěma cvikovskými amatérskými umělci do pískovce vytesán reliéf hlavy básníka Theodora Kornera (1791-1813). Korner napsal za svůj krátký život jedinou sbírku s názvem Lyra a meč, a právě motiv lyry a meče můžeme nalézt ve věnci lemující básníkovu bustu. V necelých 22 letech byl zabit v napoleonských válkách. Vzpomínku na romantika nalezneme také v nedaleké Žitavě. V roce 1913 byla vyhlídkově upravena vrcholová plošina a opatřena rozhledovou růžicí a slunečními hodinami (dnes už zničenými). Poblíž vyhlídky je vyhloubena jeskyně Šustrova díra. Jméno má od jednoho ze stavebníků nedaleké již zrušené železniční tratě. Díky skalním reliéfům byl Dutý kámen zapsán i do celostátního soupisu kulturních památek. Je zde nádherný výhled na kopce Ortel, Klíč a Zelený vrch s obnovenou vyhlídkou, tzv. Švýcárnou nad obcí Drnovec.