125. etapa - Poutník

28.12.2021

1. Hamr 341 m (čas 10:16)
2. Ferdinandova výšina 414 m (čas 10:38)
3. Spálený vrch 443 m (čas 10:58)
4. Poustevník 454 m (čas 11:35)
5. Roubený 461 m (čas 12:00)
6. Ječný vrch 502 m (čas 12:56)
7. Anenský vrch 418 m (čas 13:21) 

Ke historii kopce Poustevník jsem našel na svahu tuto informační tabulku.

V 11. a 12. století docházelo velmi často ke sporům o vlastnictví hranice mezi českými panovníky a velkým majetkem míšeňského biskupa. V těchto sporech se jednalo o přesné vymezení hranic Horní Lužice, tam tehdy spadalo i území dnešního Šluknovska. K objasnění a zamezení sporů budoucích byla v roce 1228 uzavřena smlouva mezi českým králem Přemyslem Otakarem a míšeňským biskupem Brunonem II. V život byla uvedena 7. května 1241. Smlouva byla stvrzena podpisy 12 zemských rytířů jako svědků, uvádí se tam:
"USQUE IN SEBNICZAM IN LOCUM, UBI MANSIT ANTIQUITUS HEREMITA.....PER ASCENSUM (SEBNICZAE) USQUE AD LOCUM HEREMITAE PRAEDICTI..."
(Do Sebnic, na místo kde přebývá od pradávna poustevník.....prostupuje (Sebnicí) až k místu zmíněného poustevníka....)

Vrch Poustevník - Špičák je zmíněn již v roce 1757 jako poutní místo s lokálním významem. Zde se slavil takzvaný Bergfest na svátek sv.Trojice a od roku 1840 s odpoledním kázáním "na paměť poustevníka". Podle dostupných informací zde byl postaven kovový krucifix již v roce 1696 neznámým fundátorem, v letech 1853 - 1946 zde pak stál kříž od Franze Antona Hentschela z čp. 30 v Nové Vísce.  V roce 2013 byl tento kříž obnoven a to podle dobové fotografie z prostředků MAS Šluknovsko.