134. etapa - Vlčí hora

07.01.2022

1. Světský kopec, 497 m, (čas 10:06), Šluknovská pahorkatina
2. Písečník, 477 m + 100 m prémie, (čas 10:44), 
Šluknovská pahorkatina
3. Kamenný vrch, 509 m + 100 m prémie, (čas 11:25), 
Šluknovská pahorkatina
4. Vlčí hora, 580 m, (čas 11:51), 
Šluknovská pahorkatina
5. Křížový vrch, 446 m, (čas 12:17), 
Šluknovská pahorkatina

Ke Křížové cestě (Kalvárii) v Brtníkách na Křížovém vrchu:

Areál se kdysi skládal ze dvou kaplí, tj. z větší kaple Nejsvětější Trojice, druhé kaple Božího hrobu, Getsemanské zahrady, která byla zcela zničena v poválečném období, třinácti zastavení křížové cesty a božích muk u paty vrchu pod bývalou Getsemanskou zahradou.

Historie

Prvním objektem postaveným v areálu křížové cesty, na kopci kdysi zvaném Mlýnský vrch, byla kaple Nejsvětější Trojice, zbudovaná roku 1768 místním Arcibratrstvem Nejsvětější Trojice v Brtníkách. Toto Arcibratrstvo bylo mimořádně činné při rekatolizaci kraje, například se mu přisuzuje i iniciativa při stavbě vysokého obelisku Nejsvětější Trojice v Brtníkách z roku 1774 u domu čp. 78 (po válce zničen) a další. Arcibratrstvo bylo údajně potvrzeno papežem Klimentem VIII. již v roce 1604. Zajímavostí je, že tento papež, rozený I. Aldobrandini (pontifikát od 30.1. 1592 do 3.3. 1605) završuje protireformační papežství, zároveň je prvním tzv. barokním papežem.

Mezi lety 1801-1804 byla pak postavena Kalvárie  (13 výklenkových zastavení křížové cesty), kaple Božího hrobu (jako 14. zastavení) a Getsemanská zahrada. V roce 1896 byla provedena renovace kaple Nejsvětější Trojice a přestavba kaple Božího hrobu, a to v neoklasicistním slohu, takže původně barokní ráz kaple byl pozměněn. Kaple Nejsvětější Trojice pak byla roku 1897 vysvěcena páterem Hilariem Pokorným z kapucínského kláštera v Rumburku. Opravy tehdy hradil místní mecenáš, textilní průmyslník A. Klinger.

Není ke škodě také zmínit, že kaple Nejsvětější Trojice byla velice zdobná (viz zobrazená dochovaná fotografie interiéru) s oltářním obrazem a varhanami a bylo lze v ní sloužit mše svaté. V kapli Božího hrobu pak bývala polychromovaná socha Piety v životní velikosti.

V dalším období, tj. po světových válkách a poté v poválečném čase, areál křížové cesty chátral a na počátku 90. letech byl zcela zdevastován, jak dokládají zde zobrazené fotografie. Poválečnému běsnění padl za oběť i mimořádný kostel sv. Martina v Brtníkách (450m západně od Kalvárie, odstřelen v únoru 1975 a i další památky: hřbitovní kaple, obelisk, zámek, atd.). Teprve až na konci tisíciletí se objevily první snahy o záchranu, kdy první obnova byla provedena mezi roky 1998-1999 a druhá v letech 2016-2017. Do výklenkových kaplí byly vloženy kopie obrazů akademického malíře, J. Fuhricha, rodáka z Chrastavy (Joseph rytíř von Fuhrich 9.2. 1800 až 13.3. 1876, byl akademický malíř a grafik nazarénského směru). Do zvonice kaple Nejsvětější Trojice byl také zavěšen nový Brtnický zvon odlitý přímo pro tuto kapli zvonařem J. Šedou. Zásluhu na poslední obnově má především obec Staré Křečany a místní obyvatelé, kteří přispěli rukou či penězi. 

Dne 14.4. 2017, tedy po 120 letech od vysvěcení kaple Nejsvětější Trojice, byla Jeho Milostí Mons. ICLic. Mgr. Martinem Davídkem, generálním vikářem Biskupství litoměřického vysvěcena nová socha Piety, kterou zhotovil místní restaurátor M. Kubišta.

Bohužel se podařilo zachránit jen část původní krásy. Věřme, že i budoucí pokolení naleznou dost vůle, energie a zdrojů na další opravy a obnovy.