139. etapa - Sovice

13.01.2022

1. Milíř 183 m + 100 m prémie (čas 10:20)
2. Špičák 281 m (čas 11:00)
3. Radouňský vrch 224 m + 100 m prémie (čas 11:31)
4. Na Vinici 242 m + 100 m prémie (čas 12:16)
5. Nad Hájem 246 m + 100 m prémie (čas 12:38)
6. Štětský vrch 231 m + 100 m prémie (čas 13:16)
7. Sovice 278 m (čas 13:54)

Sovice jsou významným archeologickým nalezištěm.

Archeologické výzkumy v letech 2007-2008 poprvé s jistotou prokázaly osídlení vrchu již v několika pravěkých obdobích: v eneolitu, ve starší době bronzové (únětická kultura) a v době halštatské. Delší dobu je také známo prokazatelné osídlení ze středohradištního období, kdy se na vrcholu nacházelo sídliště nebo hradiště. Případné opevnění však v důsledku opakovaných sesuvů půdy v letech 1788 a 1883 zaniklo. Osídlení bylo rámcově datováno pomocí nalezených keramických střepů do devátého až desátého století