139. etapa - Sovice

13.01.2022

1. Milíř, 183 m + 100 m prémie, (čas 10:20), Dolnooharská tabule
2. Špičák, 281 m, (čas 11:00), 
Ralská pahorkatina
3. Radouňský vrch, 224 m + 100 m prémie, (čas 11:31), 
Ralská pahorkatina
4. Na Vinici, 242 m + 100 m prémie, (čas 12:16), 
Ralská pahorkatina
5. Nad Hájem, 246 m + 100 m prémie, (čas 12:38), 
Ralská pahorkatina
6. Štětský vrch, 231 m + 100 m prémie, (čas 13:16), 
Ralská pahorkatina
7. Sovice, 278 m, (čas 13:54), 
Ralská pahorkatina

Sovice jsou významným archeologickým nalezištěm.

Archeologické výzkumy v letech 2007-2008 poprvé s jistotou prokázaly osídlení vrchu již v několika pravěkých obdobích: v eneolitu, ve starší době bronzové (únětická kultura) a v době halštatské. Delší dobu je také známo prokazatelné osídlení ze středohradištního období, kdy se na vrcholu nacházelo sídliště nebo hradiště. Případné opevnění však v důsledku opakovaných sesuvů půdy v letech 1788 a 1883 zaniklo. Osídlení bylo rámcově datováno pomocí nalezených keramických střepů do devátého až desátého století