198. etapa - Jiránkův kopec

12.05.2022

1. Jiránkův kopec, 429 m, (čas 14:20), Ralská pahorkatina

Rozhledna, která neexistuje

V roce 2005 se pod vedením "Kooperace St. Gallen - Liberec" konala studijní cesta starostů Libereckého kraje do švýcarského kantonu St. Gallen. Její prezident, pan Ing. Bruno Dudle, zde přislíbil městu Osečná pomoc na přípravě projektu rozhledny na Jiránkově kopci nad prameny Ploučnice. Následovala úzká spolupráce. Projekt podpořila i Technická univerzita Liberec, fakulta architektury. Byla vypsána soutěž na design dřevěné rozhledny. Mezinárodní porota se rozhodla pro návrh Vojtěcha Geryka.

Jedná se o čtverec 4,2 x 4,2 metry, který se na každém 4 metry vysokém patře vždy stáčí o 45°. Výška nejvyšší rozhledové plochy se nachází ve 28 metrech nad terénem. Nosná konstrukce se skládá ze šikmých sloupů, které tvoří s podestou trojúhelníky. Ty jsou shodně opláštěny od jedno pole řídkým vodorovným bedněním. Tím vzniká dojem dvou svislých spirálových pruhů obtáčejících tělo rozhledny. Nosná konstrukce je navržena z důvodů bezpečnosti, trvanlivosti a nákladů na údržbu z oceli. Podlaha z pozinkovaných pororoštů bude pokryta dřevěnou podlahou. Vnitřkem rozhledny je vedeno točivé ocelové schodiště. Z důvodů možnosti přetížení větrem odpadlo zastřešení.

A tohle je důležité, protože náklady na cestu do Švýcarska a soutěž byly obrovské:

Na projekt rozhledny se doposud nepodařilo získat dostatečné finanční prostředky a záměr čeká na vhodnou možnost zapojení do evropských projektů.