199. etapa - Štědrá

13.05.2022

1. Šibeniční vrch, 337 m, (čas 08:47), Jizerská tabule
2. Panská horka, 294 m, (čas 09:31), Jizerská tabule
3. Štědrá, 333 m, (čas 10:35), 
Jizerská tabule
4. Kovářův kopeček, 332 m, (čas 11:00), 
Jizerská tabule

Mýtina, velký Valdštejnský park

Na této okrouhlé mýtině se nacházejí zbytky bývalého zámeckého komplexu Valdštýnské eremitáže (poustevny) pro odpočinek hostí při honech. Ve středu mýtiny je navršen umělý pahorek na kterém stála besídka. Zahrada obklopující besídku byla rozdělena osmi alejemi, dosud osázenými lípami. Na tyto aleje navazovalo osm průseků: Bězdězský také hraběcí, Svatojánský, Bělský, Černínský, Březinský, Valovický také Březovický, Bězdědický a Dokský také Pankrácký u kterého stojí granátníci. Po obvodu zahrady stálo v kruhu několik pavilónů a kaple Panny Marie. Pavilony měly jména po šlechtických hostech, kteří v minulosti Valdštýnsko navštívili. Zámeček byl postaven v první polovině 18. století, buď za Markéty hraběnky 

Černínové, vdovy po Františku Josefovi z Valdštejna, nebo jejich syna Františka Arnošta z Valdštejna. Všechny budovy až na pavilon Auerspergův (nyní myslivna), byly v roce 1903 zbourány příslušníky rodu Valdštejnů. Dvě sochy granátníků dal postavit František Arnošt z Valdštejna na paměť kompanie granátníků, kterou postavil proti Prusům za války o rakouské dědictví v letech 1740-46. Zbytky sochy sv. Jana Nepomuckého stojí na konci Svatojánské aleje. Sousoší bylo vysoké asi šest metrů a dala ho postavit roku 1792 Žofie hraběnka ze Štenberka, manželka Vincemce z Valdštejna.