201. etapa - Kamenný vrch

15.05.2022

1. Křížový vrch, 380 m, (čas 10:32), Frýdlantská pahorkatina 
2. Hájky, 426 m, (čas 11:24), 
Frýdlantská pahorkatina 
3. Ptačí vrch, 406 m, (čas 11:34), 
Frýdlantská pahorkatina 
4. Vraní vrch, 373 m, (čas 11:55), 
Frýdlantská pahorkatina 
5. Pískový vrch, 345 m, (čas 12:32), 
Frýdlantská pahorkatina 
6. Buczek, 325 m, (čas 13:07), 
Kotlina Żytawska 
7. 
Świniec, 378 m, (čas 13:33), Kotlina Żytawska
8. Pahorek, 329 m, (čas 14:06), 
Frýdlantská pahorkatina 
9. Liščí vrch, 292 m, (čas 14:24), 
Frýdlantská pahorkatina 
10. Sísa, 321 m, (čas 14:54), 
Frýdlantská pahorkatina 
11. Kunratický vrch, 320 m, (čas 15:35), 
Frýdlantská pahorkatina 
12. Kamenný vrch, 342 m, (čas 15:47), 
Frýdlantská pahorkatina 
13. Suchý vrch, 314 m, (čas 15:57), 
Frýdlantská pahorkatina

Socha sv. Jana Nepomuckého 

Socha světce je tradičně oděna do kanovnického roucha - kleriky (sutany) sahající až ke kotníkům, mírně zvlněné rochety a do krátkého kožešinového pláštíku, pokrývající obě světcova ramena a ruce. V obou relativně vysoko vyzdvižených rukách drží svůj tradiční atribut - v tomto případě relativně rozměrný krucifix. Další tradiční atributy (palmeta jako symbol mučednictví a svatozář s pěti hvězdami) t.č. chybí (palmeta nebyla z největší pravděpodobností původně vůbec součástí sochařského díla). Samotná socha zobrazená ve výrazném, dynamickém kontrastu s hluboko zakloněnou hlavou na levou stranu je situována na relativně vysokém, štíhlém postamentu.

Sochu sv. Jana Nepomuckého ve Frýdlantu vytvořil anonymní vrcholně barokní mistr, který ve svém uměleckém výrazu navazoval na dynamické impulsy vrcholně barokního sochařství v Čechách. Způsob modelace, sebevědomý umělecký projev, neobvyklá a osobitá modelace, barokní imaginace do kamenné hmoty, jednoznačně řadí autora sochy sv. Jana Nepomuckého ve Frýdlantu k nejkvalitnějším a nejosobitějším uměleckým osobnostem v severočeském regionu. Postament je dílem anonymního, snad regionálního kamenosochařského mistra z 19. století.