201. etapa - Kamenný vrch

15.05.2022

1. Křížový vrch 380 m (čas 10:32)
2. Hájky 426 m (čas 11:24)
3. Ptačí vrch 406 m (čas 11:34)
4. Vraní vrch 373 m (čas 11:55)
5. Pískový vrch 345 m (čas 12:32)
6. Buczek 325 m (čas 13:07)
7. Swiniec 378 m (čas 13:33)
8. Pahorek 329 m (čas 14:06)
9. Liščí vrch 292 m (čas 14:24)
10. Sísa 321 m (čas 14:54)
11. Kunratický vrch 320 m (čas 15:35)
12. Kamenný vrch 342 m (čas 15:47)
13. Suchý vrch 314 m (čas 15:57)

Socha sv. Jana Nepomuckého 

Socha světce je tradičně oděna do kanovnického roucha - kleriky (sutany) sahající až ke kotníkům, mírně zvlněné rochety a do krátkého kožešinového pláštíku, pokrývající obě světcova ramena a ruce. V obou relativně vysoko vyzdvižených rukách drží svůj tradiční atribut - v tomto případě relativně rozměrný krucifix. Další tradiční atributy (palmeta jako symbol mučednictví a svatozář s pěti hvězdami) t.č. chybí (palmeta nebyla z největší pravděpodobností původně vůbec součástí sochařského díla). Samotná socha zobrazená ve výrazném, dynamickém kontrastu s hluboko zakloněnou hlavou na levou stranu je situována na relativně vysokém, štíhlém postamentu.

Sochu sv. Jana Nepomuckého ve Frýdlantu vytvořil anonymní vrcholně barokní mistr, který ve svém uměleckém výrazu navazoval na dynamické impulsy vrcholně barokního sochařství v Čechách. Způsob modelace, sebevědomý umělecký projev, neobvyklá a osobitá modelace, barokní imaginace do kamenné hmoty, jednoznačně řadí autora sochy sv. Jana Nepomuckého ve Frýdlantu k nejkvalitnějším a nejosobitějším uměleckým osobnostem v severočeském regionu. Postament je dílem anonymního, snad regionálního kamenosochařského mistra z 19. století.