202. etapa - Lovoš

16.05.2022

1. Lovoš, 570 m, (čas 16:08), České středohoří
2. Panenské kameny, 480 m, (čas 16:18), 
České středohoří
3. Kybička, 461 m, (čas 16:21), 
České středohoří
4. Oparno, 286 m, (čas 16:49), 
České středohoří
5. Dobrý, 311 m, (čas 17:07), 
České středohoří

Hrad Oparno

Hrad Oparno

Hrad Oparno pravděpodobně postavili páni z Vchynic (později Kinští) okolo roku 1344. Zpráva z tohoto roku totiž dokládá, že Smil z Vchynic stavěl "pokojně k přebývání", a o deset let později už na Oparně sídlil. V držení Smilových potomků zůstal hrad až do roku 1472, brzy poté však byl statek rozdělen. Poměrně malý hrad, navíc rozdělený do několika dílů, přestal vyhovovat vrchnosti, která jej na počátku 16. století opustilla. Jako pustý je hrad Oparno výslovně uveden roku 1530. V 19. a na počátku 20. století fungovala na hradě dřevěná restaurace.

Tvar úzkého, srázného hřbetu se stal určujícím pro podobu hradu. Cesta vedená po západním úbočí nejprve prochází dnes zcela zaniklým předhradím, za nímž stojí obdélné jádro tvaru obdélníku se zaoblenými nárožími. To bylo členěno příčnou zdí na severní, zřejmě čistě obrannou, a jižní, hlavní část. Jádro je - byť ne úplně typickou - ukázkou hradu s plášťovou zdí, k jejímž vnitřním lícům se po stranách přimykaly palácové budovy, po východní z nich dosud zůstaly na vnitřním líci plášťové zdi otisky interiérových konstrukcí a zejména částečně zasypaný klenutý suterén. Za jádrem, výškově už ale pod jeho úrovní, bývalo ještě jedno nádvoří s rozměrnou budovou.  Jak a zda vůbec byla i tato plocha ohrazena, nelze dnes bezpečně zjistit.