206. etapa - Breiteberg

12.06.2022

1. Breiteberg, 510 m, (čas 10:02), Sachsen
2. Seidelsberg, 433 m, (čas 10:22), 
Sachsen
3. Steinberg, 442 m, (čas 10:42), 
Sachsen
4. Taubenberg, 422 m, (čas 11:26), 
Sachsen
5. Pocheberg, 467, (čas 11:42), 
Sachsen
6. Kieferberg, 383 m, (čas 12:16), 
Sachsen