208. etapa - V Panském

27.06.2022

1. Andělský kopec, 421 m, (čas 15:06), Nízký Jeseník
2. Člupek, 416 m, (čas 15:21), 
Nízký Jeseník
3. Hvězda, 412 m, (čas 15:32), 
Nízký Jeseník
4. Radíkův kopec, 402 m, (čas 15:41), 
Nízký Jeseník
5. V Panském, 396 m, (čas 16:34), 
Nízký Jeseník
6. Fána, 386 m, (čas 17:00), 
Nízký Jeseník

V oblasti etapy je Svatý kopeček, dnes městská čtvrť Olomouce. Tam se také nachází bazilika Navštívení Panny Marie.

Bazilika Navštívení Panny Marie se nachází na Svatém Kopečku asi 5 km severovýchodním směrem od Olomouce. Již zdaleka tento architektonický klenot upoutá svou smělou stavbou tyčící se do krajiny na vrchu nad Olomoucí a jakoby ukazující směr těm, kteří hledají Toho, který zná všechny naše radosti i trápení.

Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. Jméno, které bude navždycky spojováno se Svatým Kopečkem, je Jan Andrýsek, který na základě svého slibu zbudoval v letech 1629-1633 malou kapli zasvěcenou Panně Marii v lesích na východ od Olomouce. Již záhy bylo toto místo svědkem vyslyšení modliteb a trápení lidí, kteří je sem přicházeli ve víře odevzdat. Mnohá jsou dokumentována, ale naprostá většina zřejmě zůstává skryta. V průběhu dějin věhlas zdejšího místa stoupal a časem byla Panna Maria na Svatém Kopečku vzývána a uctívána jako Královna Moravy.

Samozřejmě, že toto místo bylo pevně spojeno s osudem své země a tak bylo svědkem obléhání Olomouce Švédy, rozkvětu na přelomu 17. a 18. století a bolestně se ho dotklo zrušení mateřského kláštera Hradisko na okraji Olomouce koncem 18. století. Roku 1785 se toto místo stává farností zahrnující do své péče obce Samotišky, Droždín, Radíkov, Lošov a Posluchov. Pohnutá doba 19. století přinesla Svatému Kopečku návrat duchovní správy premonstrátského řádu, nyní však již z pražského Strahova.