209. etapa - Helfštýn

28.06.2022

1. Krásnice 464 m (čas 08:50)
2. Hora 415 m (čas 09:09)
3. Helfštýn 405 m (čas 09:41)
4. Polomná 404 m (čas 14:44)
5. Křivý 410 m (čas 15:12)
6. Maleník 479 m (čas 15:35)
7. Pavelák 366 m (čas 16:25)
8. Na Kopcích 448 m (čas 17:11)

Hrad Helfštýn

Hrad Helštýn, zvaný také Helfštejn či Helfenstein, vznikl pravděpodobně na začátku 14. století a jeho zakladatelem a prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš (Fridrich) z Linavy, který se zmocnil části majetku pánů z Drahotuš a vybudoval na nejvyšší části hřebene nad řekou Bečvou, chráněnou strmými svahy, malý hrad. K vybudování mohutnějšího palácového komplexu a rozšíření o další nádvoří došlo  v letech 1312 až 1434, kdy byl hrad v držení pánů z Kravař.

V letech 1475 až 1554 byl hrad v majetku Pernštejnů. Vilém z Pernštejna, nejvýznamnější šlechtic tohoto rodu, se zasadil o jeho velkorysé přebudování v takové míře, že odpovídá rozsahem dnešnímu hradnímu areálu. Roku 1592 koupil helfštýnské panství s hradem Hynek Bruntálský z Vrbna. Na Helfštýně se Bruntálští soustředili na přebudování vnitřního jádra hradu v renesanční sídlo.

Poté, co hrad odolal ve třicetileté válce švédským vojskům a nastalo období míru, bylo rozhodnuto, že Helfštýn bude proměněn na zemskou obilnici. Protože však tuto obilnici nechtěl nikdo financovat, rozhodlo zemské hejtmanství v roce 1656 o jeho demolici. Hrad tomuto ničení nakonec odolal. Neuplynulo však ani 7 let a opět musel být obnovován na obranu proti Turkům, kteří se tlačili na Moravu.

Od 19. století byla zřícenina Helfštýna hojně navštěvována. Po druhé světové válce byl hrad zařazen jako významná památka do kategorie státních hradů. Byly provedeny poměrně rozsáhlé zajišťovací práce a v jejich rámci se uskutečnil systematický uměleckohistorický a archeologický průzkum objektu, který přispěl podstatným způsobem k objasnění jeho minulosti.

V dnešní době se Helfštýn stal přirozeným kulturním a turistickým centrem regionu. Hrad Helfštýn nabízí návštěvníkům poučení, zábavu i rekreaci.