213. etapa - Mlaka

23.07.2022

1. Tygří doupě, 401 m, (čas 11:22), Jizerské hory
2. Mlaka, 450 m, (čas 13:04), 
Jizerské hory

Kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích

Je nejstarším mariánským poutním místem v litoměřické diecézi. Jedná se o barokní stavbu, která vyrostla v místě původního gotického kostela, z něhož zůstal ponechán presbytář a pravé (východní) rameno příčné lodi. O jeho výstavbu se na počátku jeho existence zasloužil rod Biberštejnů, držících v té době frýdlantské panství, později jej získali i s celým panstvím Redernové, za jejichž vlády byl kostel uzavřen. Největšího rozkvětu se dostel dočkal v průběhu 17. století za vlády Gallasů, kteří zde na sklonku 17. století nechali vystavět čtvercový klášter podle návrhu italského architekta Marca Antonia Canevallea.

Klášter se stal útočištěm františkánského řádu, který nabízel v té době četným poutníkům (na některých poutích se údajně sešlo až 7 tisíc věřících a roční návštěvnost místa se v 17. století pohybovala okolo 80 tisíc poutníků) duchovní i hmotnou podporu.

Roku 1721 započala přestavba gotického kostela do jeho současné barokní podoby. Za vlády Marie Terezie a Josefa II. chrám chátral, cenné vybavení bylo buď převezeno do Vídně nebo rozkradeno, a později byl znovu uzavřen. Znovuotevření se chrám dočkal až na počátku 20. stol a bylo to poměrně nakrátko. Během válek došlo k roztavení kostelních zvonů a po skončení 2. světové války byl roku 1950 klášter zrušen a přeměněn na internační a poté centralizační středisko pro mužské duchovní z celé republiky.

Během 50. a 60. let sloužil jako ubytovací zařízení pro řeholní sestry, které odtud odcházely pracovat do místní porcelánky a textilky. Z kláštera se v 70. letech 20. století stala ruina a do kostela samotného zatékalo. V roce 1990 došlo k celkové rekonstrukci kláštera jeho přeměně na "Mezinárodní centrum duchovní obnovy". Ojedinělé mezinárodní setkávací centrum je zcela bezbariérové a vhodné pro pořádání seminářů, kongresů, exercicií, ozdravných pobytů, rodinných setkání, kulturně společenských a duchovních akcí.