309. etapa - Sukoslav

18.03.2023

1. Kostomlatský vrch, 557 m, (čas 08:58), České středohoří
2. Stříbrný vrch, 614 m, (čas 09:10), České středohoří
3. Kamenný vrch, 670 m, (čas 09:17), České středohoří
4. Kleč, 721 m, (čas 09:30), České středohoří
5. Bukový vrch, 679 m, (čas 09:49), České středohoří
6. Hlaváč, 679 m, (čas 10:11), České středohoří
7. Mravenčí vrch, 660 m, (čas 10:21), České středohoří
8. Velká skála, 615 m, (čas 10:30), České středohoří
9. Štěpánovská hora, 651 m, (čas 10:54), České středohoří
10. Pařez, 736 m, (čas 11:33), České středohoří
11. Sukoslav, 562 m, (čas 11:56), České středohoří
12. Karmína, 496 m, (čas 12:07), České středohoří
13. Skalička, 494 m, (čas 12:18), České středohoří

Hrad Kostomlaty

Zřícenina hradu Kostomlaty se nachází přibližně 1 km jihovýchodně od stejnojmenné obce. Je znám též pod jménem Sukoslav, které si vybájil kronikář Hájek z Libočan. Hrad byl vystavěn na znělcovém kopci (566 m) na počátku 14. století pány z Rýzmburka a první písemná zmínka je z 19.12. 1333. Nedlouho poté (1335) hrad koupil moravský markrabě Karel, pozdější císař Karel IV. Za doby husitských válek náležel Albrechtu Škopkovi z Dubé a roku 1434 byl obléhán husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic. Přestože byl hrad poškozen, nedochovala se zpráva o jeho dobytí. Avšak už v roce 1435 se uvádí jako držitel hradu Jakoubek z Vřesovic, jenž přestoupil na stranu císaře Zikmunda. Ke konci 16. století byl hrad již opuštěn.

Novodobá historie začíná úpravami v dolní části hradu z poloviny 1í. století. Byla zde vybudována restaurace, turistická ubytovna a věž sloužila jako vyhlídka. To vše bohužel zaniklo v pohnuté poválečné době. V 80. letech se začalo prvně uvažovat o zakonzervování zříceniny, avšak jedinou realizovanou aktivitou byl pouze částečný archeologický průzkum.

Rokem 1998 začíná nová éra hradu, vzniká Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty. Jeho záměrem je zakonzervovat zdivo, zpřístupnit věž jako rozhlednu a vybudovat zázemí pro stálou službu na hradě. Během 10 let se provedlo částečné odlesnění hradu, odstranění křovisek, nejnutnější stavební a zajišťovací práce a předprojektová příprava.