75. etapa - Borovina

24.07.2021

1. Borovina 364 m (čas 11:30)