Bleskové zprávy V - Unity

25.09.2021

V neděli 26.9. 2021 provedeme společný nájezd na všechna monstra. Hlavním chodem se pak stane Padlý Král Artuš, kterého tak přivítáme v našem království při příležitosti povýšení království po slavné dvacáté vítězné válce.

Celá akce proběhne tímto způsobem:

1) Start útoku je určen na neděli, přesně v 20,00. V této souvislosti vás prosím o dochvilnost a zároveň kázeň.

2) Celé akci budou předcházet přípravné práce, rozdělené do tří kroků: 
a) likvidace všech žijících monster (tato monstra nebudou prozatím do startu akce znovu aktivována)
b) aktivace monster těsně (cca 15 minut) před startem akce
c) úprava limitů poškození u všech monster na hodnotu 100%

3) Jako poslední bude aktivováno první monstrum celé akce, tedy Drakon. Aktivace Drakona bude zároveň startovacím povelem.

4) Monstra budou likvidována v tom pořadí, v jakém jsou posouvána ve směru šipek (počínaje Drakonem a konče Padlým Králem Artušem). 

5) Pokud je monstrum zabito, hrdinové se automaticky přesunou na další monstrum v pořadí. Hrdinové, kteří při likvidaci některého monstra zahynou se také přesunou na další monstrum v pořadí. Království ocení snahu, bojovnost, odhodlání a soudržnost, takže nulová damage je neporovnatelně více než prostá neúčast.

6) Po ukončení celé akce budou zarchivovány výsledky. Tato práce nebude trvat déle než 20 minut. Po přibližně půlhodince bude nastartován běžný režim s upravenými limity poškození. Neporažená monstra budou v následujících dnech dobita.

7) Všichni zúčastnění hrdinové budou za svou snahu oceněni královským heraldem, který bude připnut na jejich profil.  

Akci Unity zároveň spojujeme s oslavou státního svátku 28. září, kdy si připomínáme přemyslovského knížete Václava, patrona zemí Českých.

Na příležitost přivítat další permanentní megamonstrum v našem království si sice budeme muset počkat, ale to neznamená, že si nemůžeme podniknout pro radost další společné nájezdy. Nyní se to bude hemžit v kalendáři významnými daty, která jsou většinou svátky a zároveň volnými dny bez nutnosti jít do práce. Na 28. říjen si přichystáme akci první, 17. listopad si také připomeneme a určitě neopomineme také období mezi vánočními svátky a začátkem nového roku. 

Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet