Bleskové zprávy VI - 10

17.11.2021

Slavná armáda Gogorny zaznamenala 45. výhru, posunula se již o 9 úrovní a nyní je královstvím s úrovní 10. Takový úspěch je potřeba pořádně oslavit. Připomeňme si cestu obrázkovými milníky za každou získanou úroveň. Také přivítáme nové megamonstrum v našich královských nájezdech - Abaddóna. U nás to nebude mít snadné a pocítí to hned od samého začátku. Znovu se společně sejdeme a uskutečníme kolektivní RAID.

Tak, pojďme si zrekapitulovat obrázkovou připomínkou všechny zisky nových úrovní. Nebylo to snadné, ale dostali jsme se na desítkovou úroveň a upřímně řečeno, postarali jsme se o to, aby všichni naši hrdinové měli k dispozici potřebná megamonstra, ze kterých v nájezdech padají potřebné propriety a také důležité materiály pro ulehčení hry a její akceleraci a pro plnění úkolů, vylepšování výstroje a zbraní.

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 4

Úroveň 5

Úroveň 6

Úroveň 7

Úroveň 8

Úroveň 10

Úroveň 9

Jak už bylo řečeno výše, do královských nájezdů si můžeme vyvolávat nové megamonstrum - Abaddóna. Abaddón si myslí, že přichází z pekla do ráje. Ve skutečnosti je to přesně naopak: doteď si žil v ráji a teď přichází do pravého pekla. Ve čtvrtek 18.11. 2021 mu ukážeme ve společném raidu zač je toho loket.

Celá akce proběhne tímto způsobem:
1) Start útoku je určen na čtvrtek, 18.11.2021, přesně na 21,00.  V této souvislosti vás prosím o dochvilnost a zároveň kázeň. Bohužel máme trochu problém s přehledem a také zážitek nemusí být na té skvělé úrovni jako obyčejně. A to z toho důvodu, že přechodem Orny na verzi 3.0 se změnily královské nájezdy tak, že při současně prováděném útoku hrdinů na stejné megamonstrum se tito vzájemně na obrazovce nevidí. Král Emesh potvrdil tento "nedostatek" na základě empirických výsledků provedeného testu. Jinými slovy to vyzkoušel se spoluhráči a viděl to na vlastní oči. Bude tedy chybět kontrola, ale domníváme se, že volní vlastnosti hrdinů Gogorny jsou garancí zdaru a pořádku.

2) Celé akci budou předcházet přípravné práce, rozdělené do tří kroků:
a) likvidace všech žijících monster (tato monstra nebudou prozatím do startu akce znovu aktivována)
b) aktivace monster těsně (cca 15 minut) před startem akce
c) úprava limitů poškození u všech monster na hodnotu 100%

3) Jako poslední bude aktivováno první monstrum celé akce, tedy Drakon. Aktivace Drakona bude zároveň startovacím povelem.

4) Monstra budou likvidována v tom pořadí, v jakém jsou posouvána ve směru šipek (počínaje Drakonem a konče Zatracenou Morrigan, kterou si také můžeme v akci vyvolat).

5) Pokud je monstrum zabito, hrdinové se automaticky přesunou na další monstrum v pořadí. Hrdinové, kteří při likvidaci některého monstra zahynou, se také přesunou na další monstrum v pořadí. Království ocení snahu, bojovnost, odhodlání a soudržnost, takže nulová damage je neporovnatelně více než prostá neúčast.

6) Po ukončení celé akce budou zarchivovány výsledky. Tato práce nebude trvat déle než 20 minut. Po přibližně půlhodince bude nastartován běžný režim s upravenými limity poškození. Neporažená monstra budou v následujících dnech dobita.

7) Všichni zúčastnění hrdinové budou za svou snahu oceněni královským heraldem, který bude připnut na jejich profil. 

Herald vypadá trochu bolševicky, ale smysl a význam jsou jasné. Gogorna je na desítce!
Herald vypadá trochu bolševicky, ale smysl a význam jsou jasné. Gogorna je na desítce!

Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet