Bleskové zprávy XI - Morrigan - společný nájezd

23.03.2022

Slovutné království Gogorna získalo 95. výhru a dosáhlo 20. úrovně. Tento velký úspěch si připomínáme oslavným bannerem

Pro zkušené hrdiny království je jasné, co musí nutně následovat. Společný Raid, nájezd, kterým společně oslavíme tento velkolepý úspěch. Do království totiž zavítala čarodějka Morrigan. Od nyní navždy budou moci naši hrdinové křížit své zbraně s touto obávanou čarodějnicí a získávat neobyčejně cenné předměty, které se z ní po udolání vysypou.

Společný RAID (nájezd)

Ve čtvrtek 24.3. 2022, od 20.00 hodin, uskutečníme společný RAID (nájezd) na všechna monstra, která máme v království k dispozici.

Přesný postup bude tento:

Ve čtvrtek 24.3. nebudou od 14 hodin obnovována tato monstra: 
Naggeneen, Zatracený Naggeneen, Maelor, Padlý král Artuš, Abaddón a Morrigan
Ve čtvrtek 24.3. nebudou od 18 hodin obnovována ani zbývající monstra:
Drakon, Fomor, Hvězdopán a Titán

V 19,45 proběhne vyvolání všech monster vyjma Drakona. Všem monstrům bude upraven likvidační limit na hodnotu 100%. Monstra v době mezi 19.45 a 20.00 prosím nenapadejte.

Přesně v 20,00 bude vyvolán Drakon a to bude zároveň povel pro vstup do Raidu (nájezdu). Jakmile ukončíte svou činnost u prvního monstra (ať už tím, že montrum bude zabito, či zabiti budete vy), přejděte na další monstrum. Tímto způsobem projděte všechna monstra našeho království.

Začátek akce tedy je v 20,00 hodin přesně.

Po ukončení akce buďte prosím trpěliví. Výsledky účastníků budou zapsány. Přibližně 30 minut po konci akce budou královské nájezdy opět aktivní a k dispozici hrdinům království v běžném režimu. O opětovné aktivaci nájezdů budete informováni v chatu, oddělení nájezdy.

Všem účastníkům akce, nehledě na výsledky, dobu strávenou v nájezdech a udělené damagi, bude do profilu věnován tento královský herald, který jim bude připnut na lištu.