Gogoland

28.03.2021

27. 3. 2021, hodinu před půlnocí, bylo ustaveno království Gogoland. Tento článek je krátkou rukojetí pro použití některých nástrojů v rámci království a stručným kodexem některých výsad a povinností hrdinů.

Hru jsme začínali hrát s tím, že si založíme vlastní království. Že budeme za něj bojovat, že zajistíme jeho prosperitu. A že nám poskytne dobrou zábavu v úžasné RPG GPS hře. Podmínky pro ustavení království se už změnily. V prvních verzích hry bylo podmínkou, aby ustavující hrdina měl úroveň 100 a kontroloval alespoň 100 území. Provozovatelé hry se ale dostávali pod soustavný tlak od hráčů, kteří měli zájem hru hrát, ale nebyli ochotni (abych nebyl nespravedlivý, také občas ze zdravotních důvodů nebyli schopni) si 100 území zajistit v terénu. Učinili tedy jeden z mnoha ústupků těmto hráčům a podmínky upravili. Stávající podoba je, že ustavující hrdina musí mít úroveň 150.

Buffalobills už nějakou dobu na úrovni 150 byl, ale bylo potřeba čekat hned z několika důvodů na příhodný okamžik. Až většina hrdinů zesílí. Také bylo potřeba dostat některé informace o správě království a vyzkoušet si, jaké to je v rámci království fungovat. Příhodný okamžik pro ustavení království nastal právě nyní.

Jak vše funguje?

Pokud se podíváte na obrazovku hry, na většině displaye běží děj. Dole pak máte 5 koleček (ikonek) pro správu hry. Vše co se týká vaší účasti na královských věcech je skryto pod ikonkou úplně vlevo. Jakmile do království vstoupíte, objeví se vám v kolečku znak království Gogoland - medvědí tlapa. O znaku království se ale jistě bude ještě diskutovat. Změna je zadarmo a rychle proveditelná.

Pod kolečkem, trošku vpravo dole vidíte ikonku pergamenu. Když ji zmáčknete, objeví se konverzace (chat), sdílená všemi hráči království. Pokud něco napíšete, oslovíte všechny hrdiny království naráz.

Zmáčknete ikonu tlapy a objeví se informace o království a vaše bilaterace. Velmi důležitá je lišta nahoře, která nese jméno "Královská síň", a najdete tam údaj o tom, kolik hráčů království je aktuálně on-line. Pod tím se můžete podívat, jak si stojí královská pokladnice. Uvidíte kolik má království společných peněz, ornů a florenů (speciální měny pro provádění operací výhradně v rámci království).

Hlavní část displaye zabírá znak království (medvědí tlapa) a kolem jednotlivé ikony, kterými se aktivuje příslušná činnost v rámci království. 

Kniha úkolů

Uvidíte seznam úkolů a máte možnost si některý z nich vybrat. Provádějte výběr obezřetně a s rozvahou. Nyní je tam například úkol číslo 2729: zneškodni 19 Garmů a zneškodni 5 Sverských nájezdníků. Budu velice rád, pokud se někdo úkolu zhostí, ale zabít Sverského nájezdníka není jednoduché.

Snažte se vzít zejména ty úkoly, při nichž se likvidují monstra, která se vyskytují ve vašem okolí a víte o nich. Pokud například někdo každý den chodí kolem vodní plochy, bude fajn, pokud se dlouhodobě zhostí likvidace vodních monster. Pokud si něčím nebudete jisti, poraďte se, komunikujte. Komunikace je základ všeho. Závisí od ní pohoda v království potažmo úspěch a hlavně radost ze hry, ve které ubude nedorozumění či dokonce výčitek. Vždy to berte tak, že hrajeme ne pro úspěch (ten chceme pochopitelně také) ale hlavně pro zábavu. V těchto případech se vždy snažte vžít do role dalších hráčů, vaše radost a báječný pocit ze hry může totiž pro jiné znamenat utrpení nebo dokonce trpěné ponížení. Chceme, aby si hru užívali opravdu všichni. 

U úkolů platí stejné principy jaké znáte už z běžného hraní. Úkol přijmete, pokud máte hotovo, zadáte dokončit a kasírujete floreny do královské kasy. Pokud se domníváte, že to pro vás není výhodné a že by bylo lepší se věnovat kariérnímu růstu, jste na velkém omylu. Florény se taví, zlato a hlavně orny jsou pak distribuovány hrdinům království. 

Katakomby

Do katakomb je možno se vypravit jen za předpokladu, že má království minimálně 6 hrdinů. Pravidla jsou odlišná od procházení katakomb v individuální hře. Aby skupina hrdinů prošla celé katakomby, hra hráče srovná podle úrovně dosažených levelů a každý hráč ručí za to, že vyčistí jedno patro katakomb. Pokud jediný hráč selže, mise v katakombách byla neúspěšná.

A tady se dostávám k dalšímu bodu, který jsem chtěl zmínit. Týká se, chcete-li to tak nazvat, kodexu morálky. Základním principem je, že království je přesně tak silné, jak silný je jeho nejméně úspěšný hráč. Je úplně jedno, že všichni hráči budou na úrovni 200, když bude jeden na 100. Proto vám radím: buďte tolerantní ke svým přátelům ve zbrani, radujte se z každého jejich úspěchu a buďte přejícní. Nebuďte malicherní a nedůtkliví. Respektujte za všech okolností dohodnutá pravidla a spolupracujte na jejich tvorbě, abyste se cítili dobře. NIKDY nikomu nic vyčítejte, nezdar a neúspěch si nikdo nenaplánoval a v kolektivním úsilí bolí každého hráče dvojnásob.

Pokud bude vyžadována vaše účast v katakombách, hra vám to oznámí. Na tlapce v hlavním menu se objeví také ikonka katakomb, v královském menu pak bude u ikonky katakomby oranžový připomínáček.

Válka

Během hraní budeme prakticky soustavně ve válečném stavu. Své soupeře si ale nemůžeme vybírat, není to tedy tak, že bychom mohli zaútočit na někoho podle své libost. Soupeře vybírá hra. Počíná si úplně stejně, jako tomu je při výběru soupeřů v aréně. To znamená, že nám přiřadí za soupeře království stejně početné a srovnatelné úrovně. Každý hráč vyfasuje svého protivníka a s ním se utká. Utká se s ním doma a venku. Jednou je útočníkem podruhé obráncem. Hra výsledky sečte a vyhlásí vítěze. Které království zaznamená více výher, shrábne odměnu, finančně zajímavou. Navíc získá body prestiže. Pokud má království hodně bodů prestiže, může si dovolit pozvat větší monstra, vést nákladnější války a mít velkorysejší výzkum v laboratořích (kouzla, odměny atd.).

Stejně jako u katakomb i tady vás hra na vaši potřebu bojovat upozorní jak na hlavním display, tak i na display království, včetně oranžového připomínáčku.

Listina

Seznam hrdinů království se základními údaji.

Status

Důležitá fakta o stavu království a jeho pozice ve světě.

Nájezdy

Lukrativní záležitost, při které se dají rychle nahonit zkušenosti. Ohromná monstra, která se budeme snažit společně zabít a vyfasovat kolosální odměny pro sebe i pro království. 

Momentálně jsou k dispozici pro naše království 3. Drakon, Fomor a Hvězdopán

Jejich přivolání ale něco stojí. Drakona přivoláme za 550 ornů, Fomora za stejnou částku a Hvězdopána přivoláme za 1.050 ornů. No a pokud se podíváte do královské kasy, zeje pustotou.

Jakmile orny vyděláme, okamžitě monstra přivoláme. Jelikož se jedná o velice lukrativní podnik, na objem likvidace monster patrně budeme muset vyhlásit kvóty. Jinými slovy: každý bude mít určen limit pro objem způsobeného damage, aby se dostalo na všechny a bylo to spravedlivé. Každý z vás má dost síly na to, aby monstra zabil sám, postupně je ukloval. Dole pod monstrem budou vždy uvedeny statistiky, které ukazují, kolik který hráč monstru udělil damage.

V této kategorii mám proti vám více pravomocí i povinností: 

- šampiona vyzývám a provádím platbu z královské kasy

- určuji tzv. limit poškození (pokud ho v boji překročíte, monstrum vás jedinou ranou usmrtí)

- mohu přivolat tzv. berserker verzi monstra (výrazně obtížnější a mnohem lukrativnější)

Možnosti

Budu velice rád, pokud uznáte za vhodné nevyužívat nikdy tu jedinou možnost, kterou máte tady k dispozici. Pro vaši informaci, já mám možnosti rozšířené, přísluší k nim toto:

- vybírat znak království z přednastavených možností

- určit úřední jazyk

- dělat změny ve jménu, popisu a poselství

- stanovit minimální úroveň hráče pro vstup

- uzavřít království (uzavřená skupina hráčů)

- delegovat práva na jiného panovníka

- rozpustit království

Výzkum

Jakmile bude mít království floreny, může se pustit do královského výzkumu. Může měnit floreny na peníze a orny a dále může v základních věcech dělat operace, které zatím neznám, protože je ještě nevidím na našem stupni království.

Může vyvíjet kletby, které pak království použije ve válkách proti svým rivalům

Může vyvíjet požehnání, kterými do bitev vybaví své hrdiny.

Může stavět chrámy zasvěcené štěstí (hrdinové budou nacházet více kvalitních předmětů, třeba exkluzívní zbraně), chrámy zasvěcené znalostem (hrdinové  budou získávat více zkušeností), a chrámy zasvěcené bohatství (hrdinové budou získávat více peněz a ornů). Tyto chrámy se dlouho staví a jejich požehnání platí jen 24 hodin. Jsou však účinná a mají prokazatelně příznivý impakt zejména při hledání tzv. definitivních zbraní (to znamená zbraní, které si hrdina už chce nechat a vypiplá si je několika upgrady).

A to je asi prozatím vše.


Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet