Hra o heraldy - Kapitola III (Florény)

06.04.2022

Třetí kapitola Hry o heraldy.
Florény.

Kapitola III. - Florény

Obecná pravidla

Hráči se snaží plnit královské úkoly. Všechny úkoly jsou registrovány. Pokud hráč splní úkol, florény jsou připsány na královský účet a příslušná částka je zaregistrována do herních statistik hráče. Každý hráč má otevřený účet.
Zúčtovací období je kvartál (tedy 3 měsíce). Hráč, který získá kumulovaně nejvíce florénů pro království během jednoho kvartálu (3 měsíců) obdrží herald. 
Prvním zúčtovací obdobím je druhý kvartál roku 2022 (duben, květen, červen). Udělený herald bude označen 2/22.
Hra bude probíhat nepřetržitě. Všechny heraldy budou mít originální obrázek a fialové lemování.
Konec jednoho kvartálu, je koncem zúčtovacího období a zároveň je začátkem dalšího kvartálu a nového zúčtovacího období. 
Z hlediska doby zaúčtování královského úkolu je podstatné, kdy hráč úkol splnil a nikoliv jen převzal.

Příklad 

Hráč si vezme úkol 25. června. Úkol splní 10. července. Úkol přinese království 520 florénů. Hodnota 520 bude hráči připsána na účet 3. kvartálu. Všechny další částky, která hráč během 3 měsíců třetího kvartálu získá, budou také připsány na jeho účet. V poslední den 3. kvartálu, večer, budou všechny částky sečteny a hráč případně uplatní svůj nárok na herald (pokud získal nejvíce florénů ze všech hráčů). Nastáním prvního dne nového kvartálu bude hráčův účet opět vynulován.

Specifická ustanovení a pravidla

 Hráč nesmí přijmout královský úkol, který je více než o dva řády nižší než je řád hráče. Rozhodující je úroveň a nikoliv povolání. Příklad: Pokud je hráč na úrovni 7, smí si vzít královský úkol řádu 5, ale nesmí si vzít úkol řádu 4.
Hráčům není povoleno obstruovat. Pokud si některý úkol vezmou, musí na něm pracovat. Rozpracování úkolu a jeho pozdější odložení je považováno za obstrukci.

Obecně platí, že hráči by ve vlastním zájmu měli kontrolovat, zdali se neobjevil v nabídce úkolů některý, který by si mohli vzít a mohli jej plnit. Kdo dřív přijde, ten dřív plní.

Kontrola účtů

Organizátor hry bude každý den kontrolovat rozpracovanost úkolů. Večer. Někdy se může stát, že hráč přijme úkol během dne, rychle ho splní a téhož dne úkol materializuje ve výdělek florénů. V takovém případě by úkol mohl vypadnout z evidence organizátorů hry. Hráč se musí aktivně přihlásit o přípis částky na svůj účet. Jindy se může stát věc jiná, byť podobná: organizátor může být večer společensky unavený, nebo může prostě zapomenout úkoly zkontrolovat. Také v tomto případě se postižený hráč musí aktivně přihlásit o přípis částky na svůj účet.


Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet