Hra pro vojáky Gogolandu

10.05.2021

Dlouho slibovaná hra pro vojáky Gogolandu startuje dnes po půlnoci.

No konečně odstartuje dlouho slibovaná hra pro udatné vojáky Gogolandu. Nebudu nic zastírat, ke zdržení došlo, protože jsem líný. A také jsem se příliš spoléhal na to, že coby laureát ceny pro "Nejlepšího kronikáře království" jsem tak trochu nedotknutelný.

Ovšem přišlo rychlé vystřízlivění. Dostal jsem od Nich důtku a ostrou direktivu, že hra musí být bezpodmínečně spuštěna dnes.

Víte, ono se to celé kolem našeho království a těch majetnických vztahů má tak, že já sice jsem oficiálně "králem", nicméně jste si už určitě všimli, že také musím poslouchat. Jsem vlastně jen nastrčená figurka, bílý kůň. Musím poslouchat a sekat dobrotu stejně jako vy. Technicky vzato jsem spíše odpovědným zástupcem než jednatelem (o nějakém vlastnictví ani nemluvě).

Jistě, například v otázkách kroniky mám nejdůležitější slovo já. Doložím ukázkou. Příští text bude vycentrovaný, se zkosenými písmeny a celý bude podtržený.

Vidíte, měl jsem pravdu! Tohle je v mé pravomoci!


No, tak úplně se to nepovedlo, protože Oni nakonec to podtržení zatrhli, ale vy jste si asi udělali představu o tom, že mě jen tak něco neumlčí a že tu v království má moje slovo nějakou váhu.

Nebo ještě jinak, já vám teď od srdce napíši, co si o Nich myslím, ať máte konkrétní představu a Oni ať mají nějakou zpětnou vazbu jako základ k sebereflexi.

Já si totiž myslím přesně toto, a říkám to naplno, na plnou hubu, jak mi zobák narostl:


Tak to bychom měli úvod a nyní se můžeme pustit do hry pro naše milé statečné vojáky. Čekali dlouho trpělivě a nyní se dočkali.

Propozice pravidel budou v tomto pořádku: 

1) Titulové menu (vždy s příslušnou legendou) - 3x

2) Bodovací schéma (vždy s příslušnou legendou) - 3x + Ostatní

3) Pravidla a organizace

Titulové menu pro třídu Predátor
Titulové menu pro třídu Predátor

Střední třída vojenských hodností. Hodnosti budou součástí profilové fotografie vojáků přesně v místech, kde nyní mají dědičné rodové erby důstojníci.

Vojenské hodnosti mají vyšší hodnotu než erby důstojníků, protože vyslouženy ve službách království.

Každý voják, který si vyslouží hodnost (získá příslušný počet bodů = číslo v rámečku), získá zároveň příslušný vojenský titul. Bude tímto titulem vždy oslovován a titul bude součástí jeho jména. Příležitostně se budou používat obě jazykové verze.

České názvy jsou: Sokol, Jestřáb, Orel.

Člen se používá pouze v prvním pádu jednotného čísla, šarže se neskloňuje (Da´Ritterteer Orel Hráč1 s Ritterteerem Orel Hráčem1).

Hráč nepozbývá svou hodnost v rámci Království Gogoland ani po případném odchodu z království (přestupu jinam či ukončení aktivní činnosti).

Titulové menu pro třídu Moc
Titulové menu pro třídu Moc

Vyšší třída vojenských hodností. Hodnosti budou součástí profilové fotografie vojáků přesně v místech, kde nyní mají dědičné rodové erby důstojníci.

Vojenské hodnosti mají vyšší hodnotu než erby důstojníků, protože vyslouženy ve službách království.

Každý voják, který si vyslouží hodnost (získá příslušný počet bodů = číslo v rámečku), získá zároveň příslušný vojenský titul. Bude tímto titulem vždy oslovován a titul bude součástí jeho jména. Příležitostně se budou používat obě jazykové verze.

České názvy jsou: Tornádo, Široko, Tajfun

Člen se používá pouze v prvním pádu jednotného čísla, šarže se neskloňuje (L´Chevalieram Orel Hráč1 s Chevalieramem Tajfun Hráčem1).

Hráč nepozbývá svou hodnost v rámci Království Gogoland ani po případném odchodu z království (přestupu jinam či ukončení aktivní činnosti).

Titulové menu pro třídu Krev
Titulové menu pro třídu Krev

Elitní třída vojenských hodností. Hodnosti budou součástí profilové fotografie vojáků přesně v místech, kde nyní mají dědičné rodové erby důstojníci.

Vojenské hodnosti mají vyšší hodnotu než erby důstojníků, protože vyslouženy ve službách království.

Každý voják, který si vyslouží hodnost (získá příslušný počet bodů = číslo v rámečku), získá zároveň příslušný vojenský titul. Bude tímto titulem vždy oslovován a titul bude součástí jeho jména. Příležitostně se budou používat obě jazykové verze.

České názvy jsou: Duše království, Pěst království, Srdce království

Člen se používá pouze v prvním pádu jednotného čísla, šarže se neskloňuje (Ta´Knightaranis Srdce království Hráč1 s Knightaranisem Srdce království Hráčem1).

Hráč nepozbývá svou hodnost v rámci Království Gogoland ani po případném odchodu z království (přestupu jinam či ukončení aktivní činnosti).


Hráči nemohou nikdy získat při nezdarech žádný postih (žádné mínusové body). Ztrátou bodů nebude sankciována ani neúčast při plnění úkolů v katakombách, válkách království nebo při nevyplnění královských úkolů (jedinou výjimkou je kategorie Reputace).

Katakomby

Voják obdrží jeden bod za každé dobře odehrané katakomby. Nezáleží na tom, jestli v katakombách odehraje jedno patro nebo tři patra. Je-li úspěšný, získá bod. Pokud bude mít za úkol od Velmistra MaK Ufokocky porazit soupeře ve třech patrech a jeden ze svůj soubojů prohraje, je neúspěšný a nezíská žádný bod.

Válka

Voják má možnost získat dva nebo čtyři body. Dva body získá tak, že vyhraje v ofenzívě (útoku). Čtyři body získá tak, že vyhraje v ofenzívě (útoku) a jeho stín vyhraje v defenzívě (obraně).  Pokud voják prohraje svůj souboj v ofenzívě (útoku) a jeho stín vyhraje v defenzívě (obraně), voják nezíská žádné body.


Úkoly

Plnění úkolů je významnou zásluhou o rozkvět královstí. Za splnění úkolu obdrží voják 7 bodů (nezáleží na počtu nepřátel či obtížnosti zadání a ani na řádu úkolu). 

Refundace za daň království

Vojáci v běžném životě zabíjí příšery a část získaných finančních odměn odvání království (královská daň). Za tuto činnost budou tedy odměněni formou benefitu z profesního a úrovňového individuálního růstu.

Pokud se hráč v době startu hry nachází na některé z bodovaných úrovní, zisk příslušných bodů mu bude dopočítán na vojenský účet dodatečně, se zpětnou platností, a v plné výši.

Společné akce

Království Gogoland zásadním způsobem podporuje společné akce vojáků a důstojníků, uznává jejich nezastupitelný význam, a bude se snažit vždy ocenit zájem vojáků se jich zúčastnit. 

S okamžitou platností se mění královská terminologii ve věcech společných akcí, a to takto:

Výpravy nyní budou mít své přesné názvosloví:

1 hrdina - dobrodružství

2 hrdinové - výprava

3 hrdinové - velká výprava

4 hrdinové - legendární nájezd

5 hrdinů - vojenské tažení

6 a více hrdinů - válečná operace

Při společných akcích se do počtu účastníků započítávají také důstojníci. Párty prostřednictvím teleportů se do společných akcí nezapočítávají, mohou však v některých případech být obodovány v kategorii Ostatní.


Reputace

Království přistoupilo na pravidlo, že reputace hrdinů a v součtu celého království, je nejdůležitějším aspektem hry. Aktuální reputace vojáka je v poměru jedna ku jedné konvertována na body. Reputace je zároveň jedinou kategorií, ve které mohou být vojákovi odečteny body z jeho vojenského účtu. Podstatný je nikoliv počet zabrání území, nýbrž počet území pod kontrolou (ten je totožný s hodnotou reputace).

Ostatní

Království bude nepravidelně (příležitostně) odměňovat vojáky nestandardními odměnami ve formě bodů za jiné (nežli výše uvedené, tabulkové) činnosti.

Důvody pro udělení těchto královských jednorázových privilegií mohou být různé a mohou mít i různou podobu.

Může mezi ně být zahrnuto (příklad):

- Jubilejní výhra (každá pátá) ve válce království

- Porážka velkého monstra

- Ojedinělý výkon ve hře "Zabafoť!

- Výrazná zásluha pro rozvoj království (například technické či organizační povahy)

Tyto nestandardní odměny nejsou udělovány automaticky a nemohou být vojáky nárokovány.

Pravidla

Království si vyhrazuje právo provádět změny v pravidlech bez ohledu na příznivé či nesouhlasné názory vojáků. A to zejména v principu bodovaných kategorií, bodových hodnotách a dalších věcech, které se hrou pro vojáky souvisí. Království není povinno změny podrobovat diskuzi. 


Evidence vojenských účtů a součinnost při jejich správě

Každý voják bude mít svůj herní účet (vojenský účet), na kterém se mu budou hromadit body. Vykazována bude vždy částka od šarže do šarže a nikoliv celková hodnota. Vysvětlení: L´Chevalieram Tornádo bude mít na účtu například 35 bodů a nikoliv 335 bodů.

Inventování vojenských účtů bude probíhat přibližně jednou za tři týdny. Každý voják má právo zpochybnit oficiálně určený nárůstek bodů a království VŽDY zohlední jeho verzi a tyto jím nárokované body budou na jeho vojenský účet připsány. Nikdo nepochybuje o čestnosti vojáků Gogolandu a jejich smyslu pro fér hru.

Součinnost je očekávána od všech hrdinů důstojnického stavu:

Kronikář Buffalobills povede v Excelu vojenské účty

Polní maršál Shadowfil bude vždy dokumentovat válečné konflikty.

Velmistr MaK Ufokocka vymyslí funkční systém evidence pro katakomby.

Také důstojníci Velmistryně DaQ Kachna a Velmistr LaTT Takyjsemsisek mohou očekávat přidělení úkolu, aby prokázali sounáležitost s obyčejnými vojáky.

Otevření vojenských účtů, zpětné dopočítání bodů a případně první pasování do vojenských hodností proběhne nejpozději do středy. Do té doby se ale za všechny bodované kategorie budou body již připisovat. Vojenský účet bude otevřen a veden i pro vojáky, kteří se rozhodnou hry se nezúčastnit.

Hra začíná od půlnoci dnes/zítra.

Ať žije Gogoland a jeho neohrožení vojáci!

Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet