Komisionování delegací do pravomocných pozic

31.03.2021

Království Gogoland nikdy nemělo krále. Pro všechno to strategické plánování, operační exekutivu a taktické rozhodování byl určen, řízením  nevyzpytatelného osudu, obyčejný. byť oddaný, pisálek, Buffalobills. Na práci takového rozsahu se mu nedostává umu, přehledu a veskrze ani jiných schopností, kterými naopak vynikají mnozí, ne-li všichni, zbylí hrdinové Gogolandu. Aby byl Gogoland úspěšný, je zapotřebí změn. Správa královských věcí musí přejít do rukou gogolanských šlechticů. Už dost bylo na trůnu obyčejného mouly s klotovými rukávy.

Mimo kapitolu zápisu: nemohu hrát, dělat kroniku a přitom řídit království. Nikdy jsem to tak ani nechtěl. Chci hlavně hrát, plnit denní úkoly. Pokud bych si mohl vybrat, jestli chci ztratit půlhodinu klikáním na Fomora a vydělat 30 miliónů, nebo jít hodinku lovit ven komára, abych splnil denní úkol, beru jednoznačně toho komára.

V mém případě je to o tom, že jsem už několikrát v životě nemohl chodit a nemohl používat zrak. Teď je to lepší a tak si toho užívám. A chci, aby to tak zůstalo. Nemohu komunikovat přes chat, protože mi sestavení jedné krátké zprávy trvá hodinu a zabíjí mě to. Musíte mezi sebou komunikovat hlavně sami, mít odpovědnost, nést ji a vše potřebné si domluvit. Je to snadné a logické, neměl bych dělat všechno sám, je to naše království ne jen moje. A je nás deset. A to už je sakra síla.

To ale není hlavní důvod. Správa království vyžaduje řadu povinností a já se domnívám, že pokud ji předám vám, a konkrétní člověk bude odpovědný za konkrétní věci, udělá je lépe, svědomitěji a chytřeji než bych to kdy dokázal já.

Tak.

Pozice v království mi umožňuje pracovat s některými organizačními záležitostmi. Existují "možnosti". A v těchto možnostech je mi dána varianta, aby o některých věcech z hlediska exekutivy rozhodovali hrdinové v důstojnickém stavu.

Delegace mohu provést do těchto oblastí:

1) Začít válku

2) Spravovat katakomby

3) Spravovat nájezdy

4) Začít výzkum

5) Aktivovat výzkum

6) Distribuovat úkoly (tento bod jsem tam přidal, nejedná se o "možnost", ale v našem případě o nevyhnutelnost, alespoň jak se zdá)


1) Začít válku

Hlavním maršálem našich vojsk bude Shadowfil. Bude odpovědný za spuštění války, za vykomunikování si výhod (prokletí soupeře a požehnání našich hrdinů) pro naši armádu. Bude odpovědný za to, že konečně začneme vyhrávat. Jak asi mohly války dopadnout, když naším polním maršálem byl kronikář? Na vývoji zbraňových podpůrných kouzel a systémů bude muset komunikovat s Takyjsemsisek, který bude odpovědný za všechny kategorie výzkumu. Shadowfil bude popohánět jednotlivé hrdiny, aby plnily své vojenské povinnosti ve válce a bude za zdržení odpovědný. Nezdary půjdou na jeho hlavu. Pro výhry bude opěvován.

Kromě toho bude také odpovědný za silové složky Gogolandu.

 Armáda potřebuje schopného vůdce. Pro tyto důvody bude nadále v kronice Gogolandu titulován takto:

Polní maršál Shadowfil

2) Spravovat katakomby

Ufokocka je vynikající stratég a bude velkým mágem. Je na něm, aby pokaždé vymyslel za daných okolností strategii pro průchod katakombami. Nesmíme selhávat, protože katakomby jsou pro království podstatnou příjmovou položkou, co se týče ornů.

Ufokocka vždy nastartuje nové katakomby. Nedostatek peněz pro iniciování startu bude komunikovat se Shadowfilem a spolu se domluví na tom, co má v danou chvíli prioritu. Ufokocka také bude odpovídat za to, že průchod katakombami bude bezproblémový, že všichni hrdinové včas a rychle odehrají své patro, že průchod, jak se říká, odsýpá. 

Každý nezdar při průchodu katakombami půjde na hlavu Ufokocky. Království si nesmí nezdary dovolit. 

Orna umožňuje prohazovat hrdiny na jednotlivých patrech, takže bude na Ufokockovi, aby zvolil úspěšnou strategii pro gogolandské hrdiny. Ufokocka má právo tvrdě vyžadovat po hrdinech plnění jejich povinností v katakombách.

Kromě toho ale bude také odpovědný za rozvoj kouzelnických, magických a čarodějných sil Gogolandu.

Pro tyto důvody bude nadále v kronice Gogolandu titulován takto:

Velmistr MAK (magie a katakomb) Ufokocka

3) Spravovat nájezdy

Emesh bude plně odpovědný za nájezdy. Bude startovat nové nájezdy a bude rozhodovat, jestli zvolí variantu obyčejného monstra nebo berserk. Pokud hráči nebudou mít k dispozici velemonstra pro zabíjení, budou z toho moci vinit Emeshe. Bude rozhodovat o podílech na zabití monster. Zároveň bude odpovědný za vývoj hrdinů. Bude mít pravomoc vytýkat a trestat překročení limitů, pokud nějaké zvolí, při zabíjení velemonster.

Pokud se některé postavy budou zlepšovat příliš pomalu, bude to bráno jako neúspěch, který padne na jeho hlavu. Bude ručit za to, že se všechny postavy dostatečně rychle vyvíjí a poskytne jim na to prostor při likvidaci monster. Pokud bude některý hrdina zaostávat, Emesh s ním musí domluvit, proč tomu tak je a poskytnout mu veškerou dostupnou pomoc, aby se tempo vývoje postavy zrychlilo.

Pravidelně, nikoliv ale často, bude organizovat společný útok na monstra. Zajistí, aby všichni hrdinové byly s předstihem dopředu upozorněni a vykomunikuje s nimi ideální čas. S kronikářem si domluví kvalitní propagaci útoku.

Pro tyto důvody bude nadále v kronice Gogolandu titulován takto:

Učitel Reiver Emesh

4) Začít výzkum a 5) Aktivovat výzkum

Za obě oblasti bude odpovědný Takyjsemsisek. Po nezbytných konzultacích s polním maršálem Shadowfilem a Velmistrem MAK Ufokockou a také Velmistryní Kachnou (úkoly=zajištění florénů) bude rozhodovat a spouštět výzkum a bude odpovídat za celý úsek výzkumu.

Nezdary a pomalý výzkum půjdou na jeho hlavu. 

Pokud budou polní maršál Shadowfil a Velmistr MAK kvůli nedostatku podpůrných technologií prohrávat, odpovědnost padá na Takyjsemsiseka. 

Je odpovědný za to, aby si sehnal dostatek florenů pro výzkum a to si bude muset vykomunikovat s Velmistryní Kachnou.

Pro tyto důvody bude nadále v kronice Gogolandu titulován takto:

Velmistr LaTT (loomu a tajných technologií)

6) Distribuce úkolů

Kachna bude odpovědná za to, že všechny úkoly budou rozebrány. Pokud se tak nestane, úkol natvrdo někomu přidělí a dotyčný bude povinen se podřídit. Bude odpovědná za to, že královská kasa bude mít dost florenů pro Velmistra LaTT a jeho aktivity na poli podpory pro polního maršála Shadowfila a Velmistra MaK Ufokocku.

Bude také odpovídat za to, že při plnění úkolů nebude docházet k prodlevám a musí vykorespondovat, proč dotyčný není například po delší dobu schopen úkol vyplnit. 

Po domluvě bude moci vyžadovat, aby byl dotyčný svého úkolu zproštěn a úkol byl postoupen jinému hrdinovi, který bude mít pro plnění příhodnější podmínky (časové či teritoriální)

Za tuto oblast ponese plnou odpovědnost.

Pro tyto důvody bude nadále v kronice Gogolandu titulována takto:

Vrchní Velmistryně Q Kachna, nebo také jen Q


Brzy se ukáže, nakolik bude pod novým vedením systém království funkční. Někteří, nové uvedení, hrdinové budou potřebovat výpomoc. Té se zhostí další hrdinové podle běžného principu, který bude nadále v království prosazován - Next man up!

Pro výkon funkcí jsou nezbytná povýšení ve hře Orna a přidělení odpovídajících pravomocí ve hře Orna. Toto zajistí kronikář Buffalobills. Povýšení budou provedena 31.03.2021 před půlnocí a tím všechny funkce okamžitě nabydou platnosti.


Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet