Monster planet: život v podzemí VI

07.11.2021

Katakomby prošly radikální změnou a na našem oblíbeném informačním kanálu o nich přinášíme řadu informací, které vám mohou být k užitku.

Kronikáři se, zjednodušeně řečeno, dělí na dva tábory. Jedni jsou seriózní, dokumentují události tak, jak se staly. Veřejnosti je předkládají po pečlivé investigativní činnosti očištěné od balastu smyšlenek a neprokázaných faktů. Pokud fabulují nebo čerpají z balad a mýtů, dopředu na to čtenáře upozorní. Jsou přesní a důslední (ale to neznamená, že by naše texty postrádaly čtivost a vtip). A pak je druhá skupina kronikářů. Ti volí dobrovolně nejefektivnější způsob, jak naše věhlasné řemeslo zprofanovat a znedůvěryhodnit. Báje a mýty staví na roveň skutečným událostem, jako by pro ně ani realita nebyla dost zajímavá. Kdyby se někde dočetli, že Slunce je tisíckrát větší než Země, klidně by to bez uzardění zveřejnili a brali by to jako hotovou věc. Kronikář Jeromed Eclair patří do té druhé skupiny. O hoře Klíč toho ví pramálo a přesto se cítil dostatečně fundovaný na to, aby do velké barevné jedenácttisícstojedenáctidílné "Velké Encyklopedie Ornaworldu" napsal ke Klíči doprovodný text, se kterým si nedal mnoho práce, protože podkladem pro něj mu byly pohádky, pověsti nevalné pověsti, říkanky a dětské rozpočítadlo. Ve Velké Encyklopedii tak je uvedeno toto: "Čedičový masív hory Klíč skrývá klíč ke Katakombám Světa. V době, kdy na světě žili jen Bohové ho tam ukryl nejslavnější z nich Thor, Bůh hromu, blesku a všeho tvorstva. Katakomby Světa mají přesně jeden milión pater. Vchod do nich najdeme na úplně druhém konci světa v hoře Vlhošť." Já vám něco povím. Jeromed Eclair dělá seriózním kronikářům ostudu, ale říci mu to do očí se neodvážím, protože je popudlivý, hašteřivý a hlavně mstivý. Čert ví, co bych se pak o sobě nebo o našem království dočetl ve Velké Encyklopedii. Ovšem na to, že tak unikátní místo jako je Klíč, odbyl čtyřmi krátkými větami, napáchal v nich dokonalá dezinformační zvěrstva. Hotová jatka pravdy. Zůstává na mně, abych napravil škody. Text si probereme pěkně větu za větou, protože v každé najdeme minimálně jednu nepřesnost, ne-li přímo hovadinu. První věta je nejlepším příkladem, tomu by neuvěřil nikdo. Klíč není čedičová hora, je ze znělce. Upřímně, Bohové by se nikdy nesnížili k tomu, aby jako přírodní klíčenku použili čedičovou horu. Navíc, Deméter měla vždy šmrnc, glanc a hlavně vkus. Uložení klíče se jistě ujala ona. Ostatně, takovou roli by nikdy Bohové nesvěřili Thorovi, který byl roztěkaný a roztržitý (vždyť stále někde zapomínal kladivo, jednou dokonce tvrdil, že nikdy žádné kladivo neměl a vůbec nechápe, k čemu by mu mohlo být dobré). Thor určitě nebyl neslavnějším z Bohů, to ani nejmenší náhodou. Bohové si byli přibližně rovni (Deméter byla možná trošku rovnější, ale to je jen můj dohad) a každý z nich v něčem vynikal. Thor například uměl vykrkat refrén hymny Bouřné pěchoty "Nad Valhallou se blýská, hromy divě bijů". Ke třetí větě Eclaira mám také důležitou poznámku. Katakomby Světa nemají ani zdaleka milión pater (ten Eclair se asi zbláznil!). Čirou náhodou to vím přesně, protože o Katakombách Světa připravuji článek, v němž se chci alespoň krátkým odstavcem, nikdy ne delším než půl stránečky, věnovat každému patru. Katakomby Světa mají totiž o tři patra méně. Eclair úplně nesmyslně započítal přízemí, inferno v mezaninu a vstupní chodbu do hlavní síně, která je ale na stejné úrovni jako síň, takže ji nemůžeme počítat za patro. A také do poslední věty vložil Eclair kus osobité nepravdy, byť nechtěně. Vlhošť, ve které je skutečně uzamčený vchod do Katakomb Světa, se nachází vzdušnou čarou 20 kilometrů jižně od Klíče, ale Eclair k ní od Klíče vyšel na sever a dorazil k ní z druhé strany. Já se vám jménem všech kronikářů za Jeromed Eclaira omlouvám. Bohužel to není naposledy. Eclair je sice nedůsledný, názorově prchlivý a vymýšlí si až hanba, ale jedno mu upřít nemůžeme - je extrémně spisovatelsky plodný.
Kronikáři se, zjednodušeně řečeno, dělí na dva tábory. Jedni jsou seriózní, dokumentují události tak, jak se staly. Veřejnosti je předkládají po pečlivé investigativní činnosti očištěné od balastu smyšlenek a neprokázaných faktů. Pokud fabulují nebo čerpají z balad a mýtů, dopředu na to čtenáře upozorní. Jsou přesní a důslední (ale to neznamená, že by naše texty postrádaly čtivost a vtip). A pak je druhá skupina kronikářů. Ti volí dobrovolně nejefektivnější způsob, jak naše věhlasné řemeslo zprofanovat a znedůvěryhodnit. Báje a mýty staví na roveň skutečným událostem, jako by pro ně ani realita nebyla dost zajímavá. Kdyby se někde dočetli, že Slunce je tisíckrát větší než Země, klidně by to bez uzardění zveřejnili a brali by to jako hotovou věc. Kronikář Jeromed Eclair patří do té druhé skupiny. O hoře Klíč toho ví pramálo a přesto se cítil dostatečně fundovaný na to, aby do velké barevné jedenácttisícstojedenáctidílné "Velké Encyklopedie Ornaworldu" napsal ke Klíči doprovodný text, se kterým si nedal mnoho práce, protože podkladem pro něj mu byly pohádky, pověsti nevalné pověsti, říkanky a dětské rozpočítadlo. Ve Velké Encyklopedii tak je uvedeno toto: "Čedičový masív hory Klíč skrývá klíč ke Katakombám Světa. V době, kdy na světě žili jen Bohové ho tam ukryl nejslavnější z nich Thor, Bůh hromu, blesku a všeho tvorstva. Katakomby Světa mají přesně jeden milión pater. Vchod do nich najdeme na úplně druhém konci světa v hoře Vlhošť." Já vám něco povím. Jeromed Eclair dělá seriózním kronikářům ostudu, ale říci mu to do očí se neodvážím, protože je popudlivý, hašteřivý a hlavně mstivý. Čert ví, co bych se pak o sobě nebo o našem království dočetl ve Velké Encyklopedii. Ovšem na to, že tak unikátní místo jako je Klíč, odbyl čtyřmi krátkými větami, napáchal v nich dokonalá dezinformační zvěrstva. Hotová jatka pravdy. Zůstává na mně, abych napravil škody. Text si probereme pěkně větu za větou, protože v každé najdeme minimálně jednu nepřesnost, ne-li přímo hovadinu. První věta je nejlepším příkladem, tomu by neuvěřil nikdo. Klíč není čedičová hora, je ze znělce. Upřímně, Bohové by se nikdy nesnížili k tomu, aby jako přírodní klíčenku použili čedičovou horu. Navíc, Deméter měla vždy šmrnc, glanc a hlavně vkus. Uložení klíče se jistě ujala ona. Ostatně, takovou roli by nikdy Bohové nesvěřili Thorovi, který byl roztěkaný a roztržitý (vždyť stále někde zapomínal kladivo, jednou dokonce tvrdil, že nikdy žádné kladivo neměl a vůbec nechápe, k čemu by mu mohlo být dobré). Thor určitě nebyl neslavnějším z Bohů, to ani nejmenší náhodou. Bohové si byli přibližně rovni (Deméter byla možná trošku rovnější, ale to je jen můj dohad) a každý z nich v něčem vynikal. Thor například uměl vykrkat refrén hymny Bouřné pěchoty "Nad Valhallou se blýská, hromy divě bijů". Ke třetí větě Eclaira mám také důležitou poznámku. Katakomby Světa nemají ani zdaleka milión pater (ten Eclair se asi zbláznil!). Čirou náhodou to vím přesně, protože o Katakombách Světa připravuji článek, v němž se chci alespoň krátkým odstavcem, nikdy ne delším než půl stránečky, věnovat každému patru. Katakomby Světa mají totiž o tři patra méně. Eclair úplně nesmyslně započítal přízemí, inferno v mezaninu a vstupní chodbu do hlavní síně, která je ale na stejné úrovni jako síň, takže ji nemůžeme počítat za patro. A také do poslední věty vložil Eclair kus osobité nepravdy, byť nechtěně. Vlhošť, ve které je skutečně uzamčený vchod do Katakomb Světa, se nachází vzdušnou čarou 20 kilometrů jižně od Klíče, ale Eclair k ní od Klíče vyšel na sever a dorazil k ní z druhé strany. Já se vám jménem všech kronikářů za Jeromed Eclaira omlouvám. Bohužel to není naposledy. Eclair je sice nedůsledný, názorově prchlivý a vymýšlí si až hanba, ale jedno mu upřít nemůžeme - je extrémně spisovatelsky plodný.

Jednou z největších změn ve třetí verzi Orny (3.0) je to, že se zásadním způsobem obohatil svět katakomb.  Změnily se všechny katakomby, byť některé jen tím způsobem, že je ve světě Orny nyní představuje budova, která prošla grafickou změnou:

To ale je jen ta skutečně minimální změna, podstatné je to, že katakomby se nyní dělí na dvě základní skupiny: katakomby klasické (v té podobě, jak jsme je znali doposud) a katakomby tematické (ty jsou úplně nové). A my si je v tomto článku alespoň krátce popíšeme, seznámíme se základními fakty a popíšeme si v krátkosti, jak nyní vše funguje.

Dneska se budeme věnovat hře solitérní. Připomínám to z toho důvodu, že prakticky revoluční změny v pojetí hry přinesly nejen rozšíření o tematické katakomby ale také zcela nový prvek: kolektivní, hromadné, společné procházení katakombami. Tento nový zážitek jsem si v partě s hrdiny z našeho království také osobně odzkoušel, moc se mi to líbilo, ale zatím nemám dost zkušeností, abych se o ně mohl v plné míře podělit takovým způsobem, aby to pro vás bylo přínosné. Jinými slovy - hráli jsme několik hodin, prošli několikery tematické i klasické katakomby, ale přesto toho zatím moc nevím. A že bych vás mohl zahltit triky a tipy, to už vůbec ne. Bude potřeba počkat a posbírat informace a zkušenosti. Budu také rád, pokud přiložíte ruku k dílu a o své vlastní zkušenosti s hraním v týmu se s námi všemi podělíte.


Především se musíme zaměřit na to, jakým způsobem se změnilo umístění katakomb ve světě. Podle prvních informací víme zcela bezpečně, že nové katakomby přebraly jedna ku jedné přesně umístění starých katakomb. Takže pokud jste byli zvyklí chodit na určitá konkrétní místa, katakomby tam najdete. Podle mnoha doložených zpráv ale také víme, že nové katakomby na mapě světa přibyly. Ale málo. Já osobně jsem se žádných nových katakomb, v místech která pravidelně navštěvuji, nedočkal. Změna grafiky ovšem přinesla změnu, v mém případě vítanou. Jedny katakomby se díky změně grafiky lehce posunuly a jsou nyní viditelné z neporovnatelně větší vzdálenosti a hlavně z mnohem přístupnějšího místa. Také na toto téma budu rád, když se podělíte se svými zkušenostmi. 

Hned jakmile došlo k naběhnutí nové verze (Orna 3.0), katakomby změnily vizáž. Některé ovšem zůstaly klasické a jiné se změnily docela na takzvané tematické. Podle jakého klíče bylo postupováno? Odpověď je snadná - změna byla nahodilá (random). Pokud se obáváte, že jste měli smůlu a rozvržení katakomb vám nevyhovuje, protože jste si přáli více nebo naopak méně tematických katakomb a také třeba jiné tematické katakomby, nemusíte si zoufat. Změna katakomb bude probíhat pravidelně vždy z neděle na pondělí a to přesně v 24 hodin UCT. UCT je zkratka pro Universal Coordinated Time, momentálně v době kdy vzniká tento článek a máme zimní čas (čili náš reálný čas před zavedením letního času), se UCT liší o mínus jednu hodinu. Pokud u nás máme 17 hodin, UCT ukazuje hodin 16. V České republice tedy bude docházet ke změnám katakomb vždy v noci z neděle na pondělí a to přesně v 1 hodinu. 

Které katakomby budou klasické a které budou tematické, to nevíme. Vše proběhne nahodile. Víme ale jinou věc, která je velice zajímavá a také důležitá. V době testování beta verze Orny 3.0 proběhla pozoruhodná rozsáhlá akce zaměřená na statistiku počtu výskytu jednotlivých mutací katakomb. I pokud by čísla nebyla naprosto přesná, jejich relevance je nezpochybnitelná. Je patrné, že výskyt některých typů katakomb bude běžnější a některé katakomby potkáme spíše ve vzácnějších případech. Takže se připravte na to, že jakmile se některá raritní mutace objeví vám na dosah, měli byste se snažit toho po dobu jednoho týdne raději pořádně využít. 

Dostupná čísla (která přebírám a nemohu za ně ručit) jsou tato (srovnáno podle procentuální četnosti):

Klasické katakomby:   cca 53,5%
Skřetí nora:   cca 10%
Doupě bestií:   cca 10%
Dračí sluj:   cca 8%
Tajemná jeskyně:   cca 6,5%
Portál do podsvětí:   cca 4%
Portál chaosu:   cca 3,5%
Bojiště:   cca 3% 
Údolí bohů:   cca 1,5%

Klasické i tematické katakomby pojí to, že nabízí stejný počet pater v závislosti na řádu vstupujícího hrdiny. Pokud do katakomb vchází skupina hrdinů s nestejným řádem, hra přizpůsobí katakomby obtížnost a počet pater tomu hrdinovi, který má nejnižší řád. Pokud by tomu totiž bylo naopak, v mnoha případech by při velkém rozdílu v řádech kvůli vysoké úrovni příšer tento hrdina dlouho nepřežil. A pokud by přežil, schován za ostatní, kteří by ho museli pečlivě opatrovávat, nezaslouženě by se dočkal odměn za průchod katakombami, na které by vlastně ani neměl mít nárok. 

Všechny nové katakomby jsou tematicky zaměřené a můžete v nich narazit na určité specifické nepřátele, což hrdinům pomůže při plnění úkolů a to jak denních, hospodských, tak i do příběhů či donátorům a v neposlední řadě i pro vydělávání královských florénů, nebo při sbíraní určitých typů materiálů či hledání některých důležitých částí výbavy. U nových katakomb je také pokaždé zdůrazněno, na co kladou důraz a jakých zvýšených odměn se může při úspěšném absolvování hrdina dočkat. Minimálně troje nové katakomby také zvyšují výskyt nepřátel s božskou aurou, jejichž pravidelná a co nejčastější likvidace umožňuje zbožštění výstroje a zbraní.

Hrdinové budou muset do každých katakomb nyní zvolit trochu odlišnou strategii a během procesu budou muset upravovat i momentální taktiku. Některé katakomby nabízí zvýšené výdělky ornů, jiné zkušeností či zlatých. Do katakomb lze vstupovat v různých módech: jednotlivě či ve skupině, s jedním nepřítelem na patře nebo několika s několika nepřáteli na patře (horda) a pochopitelně také lze okořenit průchod katakombami výběrem náročného módu, ve kterém hrdinové nemohou během průchodu čerpat ze své zásoby lektvarů. Za různé varianty průchodů budou muset hrdinové zaplatit různé počty klíčů. V různých katakombách se nachází různí "klíčníci", kteří jsou schopni chybějící klíče hrdinům do zásoby zase dodat. Některé katakomby jsou z hlediska počtu klíčů v podstatě ztrátové, jiné jsou lehce ziskové a existují také varianty, které jsou ziskové zcela bezpečně. V případě společného postupu katakombami se za průchod platí tak, že jeden hráč je hostitelem a musí za každého účastníka dobrodružství zaplatit příslušný počet klíčů.

Než se na jednotlivé katakomby podíváme, je potřeba říci, že mě ještě chybí dost zkušeností s novými přírůstky a existují věci, které mi nejsou úplně jasné a hlavně se potřebná databáze údajů o portfoliích nepřátel rozrůstá pomalu, totéž platí i pro ceny v klíčích a specifických pravidlech, o strategiích a taktikách nemluvě. Prošel jsem sice už všechny katakomby, nebo spíše vyzkoušel, ale u některých nepřipadalo v úvahu, že bych si dělal poznámky, nebo si mohl průchod vyfotit. Potřebné údaje ale dříve či později posháníme a vyjdou další články, které se budou věnovat jednotlivým typům katakomb. 

Vstupní ceny v klíčích:

základ: 1 klíč
pouze bossové: 5 klíčů
náročná verze: 5 klíčů
náročná verze bossové: 25 klíčů
nekonečný mód: 5 klíčů

Obtížnost:
plně volitelná formou výběru úrovně katakomb

Bonusy:
běžné, jak bylo zvykem jen s tím rozdílem, že nyní je bonus rovnou připočítán k výslednému zisku za poslední patro katakomb (čímž odpadá čekání na zobrazení bonusu)

Čekací doba na možnost opětovné návštěvy katakomb se liší od předchozího typu výběru průchodu katakombami. U náročnějších průchodů je čekací doba 10 hodin, běžně 5 hodin. Soukromé katakomby každého hráče mají čekací doby kratší: 2 hodiny resp. 1 hodinu. U náročné verze bossové a u nekonečného módu je pak čekací doba čtyřnásobná oproti základní verzi.

Nic se nezměnilo. Pro všechny, kteří fandí starému modelu katakomb, máme dobrou zprávu, protože sice nejsou jedinou variantou katakomb, ale zůstávají s velkým náskokem nejčetnější variantou a klasika je zkrátka klasika, to dá rozum. Nadále si hráči mohou regulovat úroveň katakomb na škále náročnosti, pokud si nevyberou nižší level katakomb, hra je automaticky umístí do katakomb na té úrovni, na které se hráči momentálně nachází. Hráči si výběrem úrovně určují nejen obtížnost průchodu, ale také portfolio nepřátel, se kterými se utkají. Čili je to nadále velmi dobrý způsob při plnění všech typů úkolů.

Tady pak předkládám jízdní řád katakomb, v němž najdete řadu užitečných údajů tak, jak vše zpracovali hráči z Orna Legends.

V tabulce vidíte všechny potřebné údaje. Čísla nahoře nad sloupci odpovídají úrovni katakomb (řádu). Na levé straně tabulky je pak škála pater. Například vidíte, že úrovně 1-4 mají 10 pater, počínaje pátou úrovní je pater 13. Úrovně 8 a 9 obsahují pater 20. Desátá úroveň jich má 22 a jakmile dosáhnete jedenácté úrovně postavy, budete se v katakombách muset poprat s nepřáteli na 25 patrech.

Další uvedené údaje jsou pro všechny také cenné, protože na výletech jsem vždy nevycházel z údivu z teorií, které mi předkládali jako hotovou věc někteří hrdinové. Jednak je ze sloupců jasně patrné, na jaké soupeře narazíte v jakých patrech z hlediska jejich řádu, ale navíc zde můžete zjistit, kolika bossům budete muset v různých levelech katakomb čelit. Konkrétně tedy: V katakombách úrovně 4 narazíte na jednoho nepřítele prvního řádu, 3 nepřátele druhého řádu, 2 nepřátele třetího řádu a 4 nepřátele čtvrtého řádu, z nichž 1 bude boss. 

Zvláštní kapitolou jsou pak extrémně cenění bossové s božskou aurou, jejichž zabíjení vám zajistí zbožštění vašich zbraní a vaší výstroje. Co přesně to znamená? Ve hře jste schopni vylepšit jakoukoliv zbraň nebo součást výstroje na stupeň 10, potom jste schopni nechat mistrovsky zdokonalit na úroveň 11 (Masterforged), následně pak nechat posednout démony na úroveň 12 (Demonforged). Na vysněnou úroveň 13 ji ale žádným běžným způsobem neposunete. Musíte se o to zasloužit pravidelným zabíjením monster s božskou aurou. Bohužel tu není žádný konkrétní limit, takže se musíte v první řadě obrnit trpělivostí a věřit, že vám hra bude nakloněna a zbožští vám věci co nejdříve. Samozřejmě vám hra může zbožštit jen ty věci, které jsou na úrovni 12 (z nižších úrovní to nefunguje). 
Jakmile se dostanete na desátou úroveň (tier) postavy, můžete začít procházet katakomby, v jejichž posledním patře občas bude nepřítel s božskou aurou. Na jedenácté úrovni tam mohou být tito nepřátelé dokonce dva. Zjevit se mohou na 16. patře a v posledním, 25. patře katakomb.

Vstupní ceny v klíčích:
základ: 1 klíč

Výběry:

1 hráč proti max 3 příšery na patře / 1 hráč proti hordě
skupina hráčů proti max 3 příšery na patře / skupina hráčů proti hordě
náročná verze je pro všechny varianty a obnáší hru bez použití lektvarů
 
Obtížnost:
Normální (min. úroveň nepřátel 3)

Bonusy:
Zvýšený zisk peněz za úspěšný průchod

Nepřátelé:
Můžeme se připravit na to, že budeme čelit Koboldům, Goblinům, Hobgoblinům, Orkům a to s minimální úrovní 3.

Vstupní ceny v klíčích:
základ: 1 klíč

Výběry:

1 hráč proti max 3 příšery na patře / 1 hráč proti hordě
skupina hráčů proti max 3 příšery na patře / skupina hráčů proti hordě
náročná verze je pro všechny varianty a obnáší hru bez použití lektvarů
 
Obtížnost:
Normální (min. úroveň nepřátel 4)

Bonusy:
Zvýšený zisk ornů za úspěšný průchod

Nepřátelé:
Našimi nepřáteli budou zvířata všeho druhu. Tlupy pavouků, hejna hadů, stáda ptáků, smečky koní, samotářští Behemoti, Fenrirové (včetně cenného vzkříšeného), Minotauři, vlci, vlkodlaci a další bestie. Určitě se vyplatí zajít do těchto katakomb kvůli možnosti získat věci od Turula, který byl dříve absolutně nedostatkovým zbožím. Behemoti a Minotauři navíc dávají velice ceněnou surovinu tvrzenou ocel, která se většině hráčů s chladnými zbraněmi bude hodit (hlavně těm hráčům, kteří si vylepšují Veniny) a která je také častou černou můrou hráčů, kteří ji vyfasují jako potřebnou obětinu v Oltáři nanebevzetí. K zahození nejsou ani velké zásoby vlčí krve, kterou si v těchto katakombách mohou hráči obstarat. Pak tu ale najdete také oba Gryfy, kteří vám také poskytnou své klíče, shluky much, medvědy všecho druhu, roje měkkýšů, zástupy krys, včetně Nin-Kilima s jeho vynikajícími zbraněmi, navíc už odpadnou problémy při plnění úkolů, ve kterých hrají hlavní roli korýši, protože tady je jich požehnaně. Pro cenný materiál je velmi užitečný výskyt obou verzí Pegasů.

Vstupní ceny v klíčích:
základ: 2 klíče

Výběry:

1 hráč proti max 3 příšery na patře / 1 hráč proti hordě
skupina hráčů proti max 3 příšery na patře / skupina hráčů proti hordě
náročná verze je pro všechny varianty a obnáší hru bez použití lektvarů
 
Obtížnost:
Normální (min. úroveň nepřátel 5)

Bonusy:
Zvýšený zisk ornů za úspěšný průchod

Nepřátelé:
Tyhle katakomby nemůžete nemilovat. Na své si tu přijdou všichni ti, kteří milují/nenávidí draky. Doslova pastva pro oči. Narazíte na všechny draky ve hře. Dračí komplet je doplněn o zástupy Drakonianů, včetně elitních a kompletní výčet Bazilišků. Pak tu jsou Nagy ve všech verzích a oba typy Kurolišků. Právě vzhledem k častému výskytu Kurolišků a také pravidelným návštěvám Týfóna a Tiamat, můžete se spolehnout na to, že tyhle katakomby jsou luxusním zbožím, co se týče revitalizace vašich zásob klíčů. Velké množství draků podstatně vylepší vaše zásoby draconitu, čistého draconitu a červeného draconitu. Přichází často také Fafnir, který vás zahrne bestiáři a prsteny. Třešničkou na dortu pak je ještěr Glatisant, který se zpravidla zjevuje s božskou aurou. Za absolvování katakomb proti hordám můžete také shrábnout pěknou sumičku zkušeností.

Vstupní ceny v klíčích:
základ: 1 klíč

Výběry:

1 hráč proti max 3 příšerám na patře / 1 hráč proti hordě
skupina hráčů proti max 3 příšerám na patře / skupina hráčů proti hordě
náročná verze je pro všechny varianty a obnáší hru bez použití lektvarů
 
Obtížnost:
Normální (min. úroveň nepřátel 3)

Bonusy:
Zvýšený zisk ornů za úspěšný průchod

Nepřátelé:
Narazíme na vše magického původu. Také tyhle katakomby nemají chybu, protože hráčům podstatně ulehčí v mnoha ohledech život. Draugrové, Nesmrtelní, Slizouni všech odrůd, Jádra všech elementů, všechny typy ohňovitých nepřátel, prastaří Kyklopové, Trollové a Džinové, Mágové. A hlavně Hledači a oči v mnoha variantách. Navíc různí Osvícení a také všelijaké Bludičky.
Katakomby jsou nepřeberným zdrojem cenných surovin, materiálů a také výstroje pro hráče v úrovních postavy mezi 5-8.

Vstupní ceny v klíčích:
základ: 5 klíčů

Výběry:

1 hráč proti max 4 příšerám na patře / 1 hráč proti hordě
skupina hráčů proti max 4 příšerám na patře / skupina hráčů proti hordě
náročná verze je pro všechny varianty a obnáší hru bez použití lektvarů
 
Obtížnost:
Vysoká (min. úroveň nepřátel 9)

Bonusy:
Zvýšený zisk nálezů za úspěšný průchod

Nepřátelé:
V podstatě se jedná o sdružené síly Fomórianů a Balořanů a Smrtek. Úžasné katakomby, které si určitě velice oblíbíte. Jejich průchod pro se pro vás určitě nestane běžnou rutinou, protože nepřátel bude hodně a budou silní. VIP nepřátelé vám zajistí lukrativní zisky zkušeností. Balorský červ zajistí vyvážnou bilanci na účtu klíčů. Tyhle katakomby se neprocházejí kvůli surovinám, ale hlavně kvůli nálezům (dropům), ale ve skutečnosti to není až taková pravda. Také surovinové zdroje jsou nezanedbatelné a přítomnost mnoha smrtek ocení hlavně všichni ti hráči, kteří potřebují temnokam a čistý temnokam na vylepšování svého zbraňového arsenálu. Ankuové poskytují všechno: cenné tretky, cenné materiály a také cenné zbraně. Top VIP v katakombách bude asi Hádes, jehož berserková verze vám možná pořádně zatopí. Během průchodů narazíte mnohokrát na Balorskou bránu a ačkoliv je četnost svitků vyvolání u těchto Bran nevelká, při jejich častém výskytu je jasné, že vaše zásoba svitků se bude utěšeně zvětšovat. Parádní katakomby!

Vstupní ceny v klíčích:
základ: 5 klíčů

Výběry:

1 hráč proti max 5 příšerám na patře / 1 hráč proti hordě
skupina hráčů proti max 5 příšerám na patře / skupina hráčů proti hordě
náročná verze je pro všechny varianty a obnáší hru bez použití lektvarů
 
Obtížnost:
Velmi vysoká (min. úroveň nepřátel 7)

Bonusy:
Zvýšený zisk vzácných nálezů za úspěšný průchod

Nepřátelé:
V těchto katakombách je to malinko složitější, protože zde narazíte na opravdu rozsáhlou všehochuť nepřátel. Katakomby opět přináší velmi cenné portfolio příšer, protože je výběr v každém patře určen obdobím dne a počasím. Můžeme tu najít nesnadno dohledatelné nepřátele, takže jsou tyto katakomby opět výhodné pro hráče, kteří plní nějaký specifický úkol, ať už příběhový nebo například královský. Setkáme se s výběrem Dokkalfarů, pak s nepřebernou řadou nepřátel, na které jsme narazili už v jiných tematických katakombách, zejména v Tajemné jeskyni. Velmi oblíbeným cílem se stane Pomocník třetího Jezdce Apokalypsy, šelmy a ptáci, mágové, Jádra všech elementů, Tajemné ohně, také Brány Baloru, Kaktusy, Osvícení, Yokaiové a hlavně největší hvězdy těchto katakomb: Yetiové. Portál Chaosu je také hlubokou studnicí ceněných materiálů.

Vstupní ceny v klíčích:
základ: 5 klíčů

Výběry:

1 hráč proti hordě
skupina hráčů proti hordě
náročná verze je pro všechny varianty a obnáší hru bez použití lektvarů
 
Obtížnost:
Vysoká (min. úroveň nepřátel 8)

Bonusy:
Zvýšený zisk zkušeností, ornů, peněz, zbožštění a vzácných nálezů.

Nepřátelé:
Luxusní katakomby. Dohrát je není snadné, ale určitě se vyplatí i jednomu hráči vyrazit proti hordě. Největší hvězdou je určitě Baldr, který je novou příšerou, která má božskou auru a její likvidace je tedy dvojnásob výhodná. Katakomby jsou plné těžkých soupeřů, protože se obrana rekrutuje z elitní sverských bojovníků, řada z nich je v berserk verzi, nezřídka se stává, že na jednom patře v hordě se objeví dva nebo tři berserkové. Páteří armády katakomb pak jsou síly Lyonéssu. K nim se občas přidá Odin a velmi časté jsou také Valkýry. Nesmí chybět ani Heimdall.
Katakomby jsou plné monster, ze kterých padá dlouhá řada užitečných věcí a částí výstroje. Pokud připočteme množství Bossů s božskou aurou, vychází nám tyto katakomby jako jedny z vůbec nejcennějších v celé nabídce tematických katakomb. Je přirozené, že jejich výskyt je hodně vzácný.

Vstupní ceny v klíčích:
základ: 20 klíčů

Výběry:

1 hráč proti hordě
skupina hráčů proti hordě
náročná verze je pro všechny varianty a obnáší hru bez použití lektvarů

Obtížnost:
Brutální

Bonusy:
Zvýšený zisk ornů a vzácných nálezů za úspěšný průchod. Zvýšený zisk zkušeností, peněz a zbožštění.

Nepřátelé:
Výskyt těchto katakomb je tak vzácný, že bohužel nejsem schopen z vlastní zkušenosti podat přesné informace. Většinu informací jsem přebral. Já sám jsem tyto katakomby absolvoval zatím dvakrát a v obou případech jsem vypadl ještě v první polovině. Nemohu tedy zatím ani posoudit, zda vysoká vstupní cena 20 klíčů skutečně odpovídá hodnotě výsledku, který obdržíme. Mohu ale předpokládat, že rentabilita je v přímé korelaci k úspěšnosti průchodu. Pokud se nám podaří katakomby úspěšně projít, 20 investovaných klíčů se nám vrátí v podobě skvělých benefitů. Jestliže vypadneme v prvních patrech, na návratnost investice můžeme rychle zapomenout. 
Samozřejmě, tyhle katakomby jsou nejrychlejším a nejspolehlivějším způsobem, jak si rychle a spolehlivě nechat zbožštit své zbraně a svou výstroj. To je asi největší přínos.

Snadné to ale nebude. Po celou dobu budete konfrontováni se zástupy Vzkříšených Bossů, z nichž někteří mohou být ve verzi berserk a to klidně i více bossů najednou na jednom patře. Všichni také budou mít o dost více životů (hp) než je to obvyklé. Například Vzkříšený Mammon klidně může mít kolem půl miliónu hp. 

Projít tyto katakomby úspěšně může být výbornou výzvou pro hráče jako solitéry i pro skupinu odvážlivců.

Doufám, že pro vás článek může být alespoň trochu přínosný. Je ale logické, že tematické katakomby jsou novinkou, se kterou se seznamuji za pochodu a stále mnoho věcí neznám. Jednotlivým typům tematických katakomb se ale budu stále věnovat a můžete se připravit na to, že vyjdou další články, které budou konkrétnější. V některém z příštích článků se zaměříme také na skupinové hraní. Ani s tímto druhem dobrodružství v katakombách nemám žádné velké zkušenosti. Zatím.

Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet