Na Dýmník!

05.09.2021
Kopci Dýmníku nyní dominuje rozhledna. Kopec v minulosti proslul tím, že v dřevěné chaloupce, přilepené k zdejším skaliskům, žil, tvořil a bádal jeden z nejznámějších vědců Legie země, autor věhlasné Gogorněvovy periodické tabulky materiálů orna, geniální Mječ Legionovič Gogorněv. Gogorněv se uchýlil do exilu zdejších lesů poté, co ve východních zemích proběhla VŘPR (Velká říjnová pekelná revoluce) při níž rudé hordy Pekelných rytířů dobyly Zimní palác, sídlo Iciclerů, vládnoucího rodu Mrazivé hlídky. Místní vzpomínají na Gogorněva takto: "Snadno jsme poznali, že na něčem převratném pracuje, protože k nebi stoupal pokaždé dým. Tenký proužek, pokud se mu práce dařila a hustý temný dým, pokud se mu práce vymkla z rukou. A to se stávalo často. Gogorněv byl milý člověk, ale spálil tady všechny lesy. No, možná ne všechny, ale určitě víc než všechny sklářské hutě dohromady." Vrcholným životním dílem Gogorněva bylo sestavení tzv. Gogorněvovy periodické tabulky orna-materiálů, ve které srovnal všechny materiály podle síly, užitku, vzácnosti a dalších charakteristik.  Kontroverzní a často ostatními vědci zpochybňovanou částí tabulky je Gogorněvova výrazná preference Zeměkamu (Earthstone) před Ohněkamem (Firestone), Vodokamem (Waterstone) a Bleskokamem (Lightingstone). Ve svých úvahách pokročil Gogorněv ještě mnohem dále, Zeměkam zařadil mezi nejsilnější materiály světa a své názory až do konce svých dní obhajoval ve svých teoretických pracích a také formou prokazatelných praktických experimentů. Gogorněv přijal již v pokročilém věku pozvání k účasti na mezikrajovém sympóziu, věnovanému orna materiálům, aby tam před zraky profesních kolegů a vědecké oponentury obhájil svá tvrzení. Hlavní částí programu bylo gladiátorské měření v Petriho colloseální misce mezi molekulami Zeměkamu, Ohněkamu, Vodokamu a Bleskokamu. Gogorněv extrahoval jednu průměrnou molekulu Zeměkamu den před odjezdem do Curychu a té se nedostalo žádného speciálního výcviku. Gogorněv i tak věřil, že vlastnosti molekul Zeměkamu jsou zcela výjimečné. Měla se utkat s molekulami, které prodělaly speciální bojový výcvik a molekula Ohněkamu dokonce absolvovala kurzy kung-fu. Všechny molekuly se ocitly v Petriho colloseální misce naráz a jedna se měla stát absolutním vítězem. Souboj molekul byl rychlý a přihlížejícím bral dech. Nejprve na sebe narazily molekuly Ohněkamu a Vodokamu a druhá jmenovaná se z boje raději vypařila. Stačila ovšem zhasnout i molekulu Ohněkamu. Zbyly molekuly Zeměkamu a Bleskokamu. Tady je potřeba se zmínit o tom, že zástupci Bouřné pěchoty jako obyčejně podváděli. Ješitný Blitzberg Stormstrom nasypal do Petriho colloseální misky pět deka molekul Bleskokamu a dělal, jako že vidí jen jednu. Když spatřila molekula Zeměkamu velkou přesilu, zaujala kruhovou obranu a ve střehu vyčkávala. Molekuly Bleskokamu se nejprve vylekaly, ale pak si uvědomily, že mají přesilu 6.222 x 10 na 23 proti jedné a pustily se do útoku. Jakmile Blitzberg Stormstrom viděl, že molekula Zeměkamu metodicky zabíjí jeho svěřenkyně po stovkách, oznámil přestávku v boji, čehož chtěla molekula Zeměkamu využít ke krátkému občerstvení. Opustila obranné postavení, svěsila střeh a toho zbaběle zneužily molekuly Bleskokamu. Gogorněv odmítl podat po utkání Stormstromovi ruku. Ostatní oponenti v sále velkoryse přehlédli Stormstromův podvod a jednání Gogorněva svorně odsoudili jako nesportovní a nekolegiální. Gogorněv i tak považoval takovou prohru za výhru a molekulární dominanci. Molekula Zeměkamu se po návratu domů dočkala vřelého přivítání. Své slávy si ale moc neužila, o několik týdnů později se při tragické nehodě rozpadla na atomy.  Mječ Legionovič Gogorněv také předpověděl existenci materiálu, který postavil ve své tabulce vysoko nad jakýkoliv jiný materiál. Dal mu jméno Gogornium (Gogornium). Podle hypotéz, které byly zveřejněny po smrti vynikajícího vědce, obsahuje Gogornium všechnu boží sílu a jeden kilogram tohoto materiálu by byl schopen otevřít nový konkurenční vesmír. Dle některých legend vzniklo království Gogorna ze Sedmi statečných molekul Gogornia.
Kopci Dýmníku nyní dominuje rozhledna. Kopec v minulosti proslul tím, že v dřevěné chaloupce, přilepené k zdejším skaliskům, žil, tvořil a bádal jeden z nejznámějších vědců Legie země, autor věhlasné Gogorněvovy periodické tabulky materiálů orna, geniální Mječ Legionovič Gogorněv. Gogorněv se uchýlil do exilu zdejších lesů poté, co ve východních zemích proběhla VŘPR (Velká říjnová pekelná revoluce) při níž rudé hordy Pekelných rytířů dobyly Zimní palác, sídlo Iciclerů, vládnoucího rodu Mrazivé hlídky. Místní vzpomínají na Gogorněva takto: "Snadno jsme poznali, že na něčem převratném pracuje, protože k nebi stoupal pokaždé dým. Tenký proužek, pokud se mu práce dařila a hustý temný dým, pokud se mu práce vymkla z rukou. A to se stávalo často. Gogorněv byl milý člověk, ale spálil tady všechny lesy. No, možná ne všechny, ale určitě víc než všechny sklářské hutě dohromady." Vrcholným životním dílem Gogorněva bylo sestavení tzv. Gogorněvovy periodické tabulky orna-materiálů, ve které srovnal všechny materiály podle síly, užitku, vzácnosti a dalších charakteristik. Kontroverzní a často ostatními vědci zpochybňovanou částí tabulky je Gogorněvova výrazná preference Zeměkamu (Earthstone) před Ohněkamem (Firestone), Vodokamem (Waterstone) a Bleskokamem (Lightingstone). Ve svých úvahách pokročil Gogorněv ještě mnohem dále, Zeměkam zařadil mezi nejsilnější materiály světa a své názory až do konce svých dní obhajoval ve svých teoretických pracích a také formou prokazatelných praktických experimentů. Gogorněv přijal již v pokročilém věku pozvání k účasti na mezikrajovém sympóziu, věnovanému orna materiálům, aby tam před zraky profesních kolegů a vědecké oponentury obhájil svá tvrzení. Hlavní částí programu bylo gladiátorské měření v Petriho colloseální misce mezi molekulami Zeměkamu, Ohněkamu, Vodokamu a Bleskokamu. Gogorněv extrahoval jednu průměrnou molekulu Zeměkamu den před odjezdem do Curychu a té se nedostalo žádného speciálního výcviku. Gogorněv i tak věřil, že vlastnosti molekul Zeměkamu jsou zcela výjimečné. Měla se utkat s molekulami, které prodělaly speciální bojový výcvik a molekula Ohněkamu dokonce absolvovala kurzy kung-fu. Všechny molekuly se ocitly v Petriho colloseální misce naráz a jedna se měla stát absolutním vítězem. Souboj molekul byl rychlý a přihlížejícím bral dech. Nejprve na sebe narazily molekuly Ohněkamu a Vodokamu a druhá jmenovaná se z boje raději vypařila. Stačila ovšem zhasnout i molekulu Ohněkamu. Zbyly molekuly Zeměkamu a Bleskokamu. Tady je potřeba se zmínit o tom, že zástupci Bouřné pěchoty jako obyčejně podváděli. Ješitný Blitzberg Stormstrom nasypal do Petriho colloseální misky pět deka molekul Bleskokamu a dělal, jako že vidí jen jednu. Když spatřila molekula Zeměkamu velkou přesilu, zaujala kruhovou obranu a ve střehu vyčkávala. Molekuly Bleskokamu se nejprve vylekaly, ale pak si uvědomily, že mají přesilu 6.222 x 10 na 23 proti jedné a pustily se do útoku. Jakmile Blitzberg Stormstrom viděl, že molekula Zeměkamu metodicky zabíjí jeho svěřenkyně po stovkách, oznámil přestávku v boji, čehož chtěla molekula Zeměkamu využít ke krátkému občerstvení. Opustila obranné postavení, svěsila střeh a toho zbaběle zneužily molekuly Bleskokamu. Gogorněv odmítl podat po utkání Stormstromovi ruku. Ostatní oponenti v sále velkoryse přehlédli Stormstromův podvod a jednání Gogorněva svorně odsoudili jako nesportovní a nekolegiální. Gogorněv i tak považoval takovou prohru za výhru a molekulární dominanci. Molekula Zeměkamu se po návratu domů dočkala vřelého přivítání. Své slávy si ale moc neužila, o několik týdnů později se při tragické nehodě rozpadla na atomy. Mječ Legionovič Gogorněv také předpověděl existenci materiálu, který postavil ve své tabulce vysoko nad jakýkoliv jiný materiál. Dal mu jméno Gogornium (Gogornium). Podle hypotéz, které byly zveřejněny po smrti vynikajícího vědce, obsahuje Gogornium všechnu boží sílu a jeden kilogram tohoto materiálu by byl schopen otevřít nový konkurenční vesmír. Dle některých legend vzniklo království Gogorna ze Sedmi statečných molekul Gogornia.

Původně dlouhý článek nahrazuji shrnutím faktů:

1) Příjezd do Krásné Lípy
2) Pochod po modré směrem na Dýmník
3) Výšlap na Dýmník a výstup na rozhlednu
4) Oběd o 4 chodech
5) Fotbalový golf (vyhrál Ufokocka, ostatní souboj o druhé místo)
6) Pokračování pochodu po modré do Rumburku
7) Občerstvení
8) Odjezd domů

Během cesty jsme poškádlili tamního velkovládce a našeho mimofrakčního spojence Ornate Dandeliona (nyní Arisen Dandeliona).

Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet