Sumarizace ke dni 02.04. 2021

02.04.2021

Gogoland znovu udělal krok vpřed, třebaže nepatrný. Kam by se měl vydat? Kterým směrem by měl napřít své snažení? Kterou část práce by měl zintenzivnit? A co se vlastně skrývá za údaji sumarizace?

Gogoland znovu udělal krok vpřed, třebaže jen opravdu nepatrný.

Úroveň 1

Tato úroveň není právě dobrou vizitkou pro gogolandské vojenské snažení a jeho velení. Je potřeba si z toho vzít ponaučení. Na obranu vrchního velení, polního maršála Shadowfila, ale musíme podotknout, že je ve funkci velice krátce. Bohužel, je to jako v politice - za resort odpovídá dnem uvedení do funkce a to v plném rozsahu.

Chci ale všechny uklidnit, není to žádná tragédie. Hra v této fázi neukazuje tak vstřícnou tvář jako v jiných případech a los soupeřů provádí poměrně necitlivě. Musí v první řadě přihlížet k jiným údajům, než je úroveň království. Narazili jsme na soupeře, kteří sice jsou na tom početně podobně, mají přibližně stejné levely hrdinů, kteří byli vyzváni jít do boje, ale úroveň jejich království nikdy nebyla 1. Této diskrepanci odpovídají také výsledky. Stojí za zvážení, zda postavy na základě této velmi krátké zkušenosti vybrousit do lepších duelových vlastností při zachování levelu.

Podle mého, skromného pohledu, to za to nestojí. Dynamičtější a časově zdaleka výhodnější je levelový posun vzhůru nehledě na nízkou konkurenceschopnost v duelech. Důvodem jsou rozsáhlé investice, které se nevrátí. Každý z nás chce být nějakou vrcholovou postavou. Gilgamešem, Hereticem, Sférickým chodcem, Beowulfem či Božskou bytostí. Domnívám se, s ohledem na to, jak hru zatím chápu a jak jsem ji zatím uchopil jako matematický model, že nákladná intenzifikace zbraňového vybavení a celkového vybavení je plně efektivní a z hlediska dynamické progrese rentabilní na stupni 9. Čili Titánský štítonoš, Všemág, Nyx, Bahamut, Vznešený Gaia. 

Zbraně, které jsem si vyhlédl a do kterých chci investovat, zatím ještě neunesu. Vlastně jsem je ještě ani neviděl, protože je upustí některá monstra po boji a tato monstra já ještě, na levelu 180, nepotkávám. Investice do zbraní a vybavení celkově, jsem potom odhadl na přibližně 5 až 7 miliónu ornů.

Investovat zatím do zbraní (třeba i jen 1.000 ornů) je z mého hlediska, které zase vychází ze stylu hraní, hloupost. V tomto případě je to ale hodně individuální. Pokud hráč hodně chodí, to je můj případ, potřebuje jen takové zbraně, aby byl schopen porazit jakoukoliv příšeru a jakéhokoliv majitele území. Víc nepotřebuje. Nemusí vyhrávat duely v aréně. Kvalitní zbraně nacházím a v různých kategoriích - světlá-oheň, světlá-mráz, tmavá-oheň, tmavá-mráz, země, voda, jich mám několik devítkových. Prohozením zbraně před soubojem docílím vždy toho, že zbraň je velice efektivní již v základním provedení, aniž bych jim musel nákladně upgradovat. Podobně je to u dalšího vybavení. Upgraduji jen nejlevnější zbraně a vybavení, abych splnil úkoly, které se vylepšování týkají.

Hráč, který hraje z domova, potřebuje příjem z arény nutně a potřebuje tedy i kvalitní zbraně a kvalitní vybavení. Při soubojích naráží na specialisty soubojáře a pokud by nebyl příslušným způsobem vybaven, tady mluvím zejména o posílení střehu, šikovnosti atd., nebyl by úspěšný. A tak potřebuje i speciální soubojové zbraně, jako jsou rapíry apod., které by hráč ve volném prostoru nevyužil.

Bohužel, války mají podobu duelů. Zatím jsem na prvním bitevním poli nenarazil na soupeře, kterého bych mohl nejen porazit, ale vůbec ohrozit. Nevyhrál jsem ještě ani jeden útok, natož obranu.

Abych se ale vrátil k úrovni království. 

Zvýšit ho musíme, protože nám to umožní dostat do města atraktivní monstra, na kterých budeme všichni vydělávat velké věci. Nejen zkušenosti ale také nedostupné lektvary a těžko dostupné materiály, a také ty výše zmíněné zbraně.

Určitě ale není důvod k panice.


Ještě  vysvětlení, jak vlastně válka funguje. 

Polní maršál Shadowfil válku objedná tím, že ji vyvolá a zaplatí za ni z královské pokladny. V této fázi hry stojí vyvolání 24.000 zlatých.

Orna poměrně dlouho vybírá vhodného soupeře. Aby byl souboj vyrovnaný, často sníží počet účastníků na jedné straně tak, aby na sebe narazily početně stejně silné armády. Přihlíží také k celkové síle království, nikoliv však k úrovni království. 

Válka probíhá tak, že každý hráč vyfasuje svého soupeře (rivala). Každý tento souboj (duel) je logicky dvoufázový, skládá se z útoku a z obrany. Samozřejmě není reálné, že by se hráči utkali naživo v jeden okamžik. Pochopte, že by to bylo těžko realizovatelné. Jeden hráč by chtěl hrát v noci a nutil svého soupeře vstávat z postele. Během souboje by jeden z duelantů dostal chuť na párky a šel by se před svým sekem posilnit, atd.

Je to tedy zorganizováno tak, že oba soupeři útočí na neživé kopie svých soupeřů. Je to úplně stejné, jako když přijdete k nějakému území, které je už obsazeno některým hráčem. Vyzvete ho na souboj, ale nehrajete naživo proti němu, hrajte proti jeho duplikátu, kterého v souboji nahrazuje Orna.

Fáze, ve které hrajete vy proti duplikátu soupeře, se jmenuje útok

Fáze, ve které váš soupeř hraje proti vašemu duplikátu, se jmenuje obrana.

Pokud tedy svého soupeře porazíte, ještě se neradujte z výhry, protože váš soupeř může porazit také vás a potom je výsledek bitvy určen rozdílem v počtu životů, které soupeřům po odehrání útoků zůstaly.

Nahoře nad jednotlivými souboji visí ukazatel skóre. Průběžného a později konečného výsledku. Meče jsou výhry, hrobečky jsou prohry.

Zatím jsme pokaždé prohráli, ale tentokrát jsme stáli jen kousek od výhry.


Síla 1.366

Síla se nám od minula trochu snížila, ale je to logické a opodstatněné. Z našeho království jsme vyhostili tři hráče, kteří s námi odmítali komunikovat a hlavně si neplnili své povinnosti v kobkách a ani ve válce. 

Síla se počítá tím způsobem, že se jednoduše sečtou levely všech hráčů království. Od poslední sumarizace jsme tedy udělali paradoxně kus úspěšné práce, protože 1.366 našich levelů jsou skutečně naše rodinné, klanové levely bez hostů.


Vliv 924

To je číslo, které ukazuje, kolik celkově mají všichni hrdinové Gogolandu pod kontrolou území. Myslím, že číslo 924 je opravdu vysoké s ohledem na to, jak krátce hru hrajeme. A tam je potřeba, abych vás jednoznačně, jako kronikář království, pochválil za olbřímí snahu, protože při svých výletech za dobrodružství všude a doslova na každém kroku narážím na území, která jsou pod vaší výsostnou ochranou. Nebude dlouho trvat a dostaneme se ve svém snažení přes tisíc území.


Pozice 2.058

To je pozice Gogolandu v celkovém hodnocení království. Myslím, že je to vynikající číslo. Je kombinací a snadným výpočtem, který zahrnuje v první řadě úroveň království, ve druhé řadě vliv, ve třetí řadě sílu, ve čtvrté řadě tzv. aktivitu (chrámy, úkoly atd.).

Z minula jsme poskočili o více než 500 příček vzhůru. To je důkazem vynikajících kvalit našich hrdinů.


Delegace práv a povinností 

Všichni příslušní delegáti byli povýšeni do důstojnického stavu v poslední hodině uplynulého měsíce. Všem byly zároveň uděleny příslušné pravomoci v rámci jejich resortu.

Polní maršál, Zabíječ monster VI, Šermíř 150. úrovně, Shadowfil je nyní odpovědný za vyvolání a úhradu válek, jejich hladký průběh a v konečném důsledku také za jich výsledek. Roli akceptoval.

Velmistr MaK, Stopař VI, Bojový mág 145. úrovně, Ufokocka je nyní odpovědný za vyvolání a úhradu průchodu katakombami, jeho hladký průběh a v konečném důsledku také za jeho výsledek. Roli akceptoval a na rovinu, velmi rychle se zorientoval a vede si vynikajícím způsobem. Pochopil totiž také, že musí být nejen organizátorem celého resortu ale také mentorem méně zkušených hráčů.

Velmistr LaTT, Rybář roku III, Mocný mystik 144. úrovně, Takyjsemsisek je nyní odpovědný za všechny záležitosti spojené s vývojem v královstí Gogoland. V jeho plné kompetenci je udělat konečné rozhodnutí ve všech záležitostech oblasti vývoje a organizační správa tohoto resortu.  Roli akceptoval a převzal kompletní odpovědnost za zdary i nezdary.

Velmistryně Q, Stopař VI, Mocný mystik 139. úrovně, Kachna by měla být odpovědná za záležitosti spojené se zadáváním a plněním úkolů a především za vyvolávání a platbu nájezdů. Tyto dvě kategorie byly původně plánovány pro správy odděleně. Nic ovšem nebrání pro sjednocení kategorií do jediného resortu. Roli zatím neakceptovala, celá záležitost s ní bude projednána. Jednání se, z nedostatku jiného vhodnějšího personálu, ujme kronikář Buffalobills.

Na některé pozice byli původně delegováni hrdinové Emesh a An0dymus. Z osobních důvodů se rolí zřekli a bylo jim vyhověno. 


Teritoriální války

Hrdinové Gogolandu bojují na území celého okresu velice aktivně o nová území. Těmto bojům, šarvátkám a bitvám, které začínají přerůstat do válečného stavu, se budeme věnovat příště.

Nadále ale platí, soupeře napadejte na každém kroku, v každém teritoriu. Pokud je nedokážete zabít, oslabte je. Jakmile použijete veškerou manu na své nejlepší seky a svá nejlepší kouzla, stáhněte se a vzdejte se, aby si rival nemohl doplnit životy zpátky na původní úroveň. Běžnými údery ho začasté můžete zraňovat pomalejším tempem, než je on schopen se léčit. Včasným úprkem tomu zabráníte.


Giganti - nájezdy

Jak to vypadá, zdolávání gigantů v nájezdech už se vžilo a funguje dobře. Od včerejška přibyl Karel-Šašek a je to obtížný gigant ke zdolání. Původně jsem se obával nějakého vtípku ze strany Orny, například gigant s jedním životem, nebo něco podobného, ale jak to vypadá Karel-Šašek je regulérní gigant se vším všudy. A také po jednom dni nezmizel, takže se budeme moci pokusit ho postupně zdolat.


Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet