Sumarizace ke dni 29.04. 2021

29.04.2021

Království Gogoland zažívá vlnu velkého vzestupu. A to v mnoha věcech. Některé jsou nezachytitelné běžnou metrikou. My se budeme věnovat hlavně těm, které jsou měřitelné a porovnatelné s těmi předchozími.

Abychom si mohli úspěchy poslední doby správně zařadit, můžeme se obrazově vrátit k předchozím sumarizacím. Tady jsou:

28.03. 2012
28.03. 2012
09.04. 2021
09.04. 2021
02.04. 2021
02.04. 2021
18.04. 2021
18.04. 2021

Úroveň království a války

Naše království mělo velice pomalý rozjezd. Ve válkách se nám nedařilo podle představ, ale postupně se situace výrazně zlepšila. Občas na se těchto stránkách naší kroniky lehce otřeme o bojovou morálku některých našich vojáků, ale v podstatě se dá konstatovat, že proti jiným královstvím je úplně zlatá.

Minimálně 4 války měl náš soupeř lépe rozbojovány, ale špatná disciplína, nízká bojová morálka, chatrná motivace a nulová sounáležitost s královstvím, to vše rozhodlo ve prospěch armád Gogolandu.

Zatímco o stupeň číslo jedna jsme museli pracně usilovat, druhého stupně jsme dosáhli jaksi automaticky a hlavně potěšitelně rychle.

Jak jsme již avizovali, Gogolandské království připravilo pro své vojáky dlouhodobou hru o rytířské tituly. Buďte ale, prosím, trpěliví, k realizaci startu potřebuji jako kronikář několik hodin volného času v kuse, abych se mohl pořádně soustředit. A času se mi zoufale nedostává. O hru ale pochopitelně nepřijdete. 

Další avízo se týkalo nového informačního kanálu, nazvaného Gogoland 2, vojenské zpravodajství. Ve spolupráci s Polním maršálem Shadowfilem jsme nyní konečně naladili přenos informací přímo z bojových akcí naší armády a e-mail se mi začíná plnit válečným zpravodajstvím. Opět platí to, co bylo zmíněno i v předchozím případě: potřebuji trochu času. Také o válečná zpravodajství ale určitě nepřijdete, jen musím ještě trochu promyslet formu prezentace a rozsah článků o válkách.

Nadále platí pobídka: 

Snažte se nikdy neopomenout vyplnění svých vojenských povinností ve válkách našeho společného království.

Síla a hrdinové

Tyto dvě kapitoly spolu úzce souvisejí. V náborové akci, která byla vyhlášena u příležitosti dosažení druhého stupně, a která nesla název Salvus Conductus, jsme získali několik nových posil pro naše království. Vše nasvědčuje tomu, že všichni by se mohli velmi rychle zařadit mezi opory našeho království ve všech myslitelných směrech.

Dá se říci, že v období akvizice jsme přibrali 3 nové hrdiny: Lofase, SpocenejKrtka a GrimmDespaira. Prvně dva jmenovaní jsou Češi a poměrně rychle se na poměry v království adaptovali.

Mimo akvizici stojí hrdina Archangel01, kterého získal pro naše království šéf naší zahraniční ambasády Emesh. V této souvislosti znovu připomínám, že členění krajů v Orně není geograficky podle zemí, nýbrž podle zemské šířky a zemské délky. Jeden kraj je čtyřúhelníkem o velikosti 10 stupňů zemské délky a 10 stupňů zemské šířky. Českou republiku protíná padesátá rovnoběžka a dělí ji na dva jiné kraje. 

Hlavní město Gogolandu Novočeská Borolípa leží v kraji, kde jsou také hráči z Velkopolska, Saska, Dolního Saska, Meklenburska, Braniborska, Duryňska, dále pak jižní polovina Švédska, východní část Dánska

Trošku nesnáze jsme měli s GrimmDespairem, který nereagoval na pobídky a už to začínalo vypadat dost nahnutě. Také on ale začal pracovat velmi usilovně a vycentroval se takovým způsobem, že pravidelně vyhrává na všech frontách. Už v době, kdy jsme váhali, zda práce s GrimmDespairem má význam, přicházeli zprávy od Velmistra MaK Ufokocky a Polního maršála Shadowfila, že si své povinnosti plní velmi dobře. A pak přišel zlom a GrimmDespair se také ozval, poslal e-mail.

Nyní známe také jeho civilní jméno, nechci ho ale zveřejnit, protože si nejsem jistý, že by si to přál. Podle jména je to ale hrdina z anglicky hovořící země, podle mne s největší pravděpodobností Američan. Odkud ale přesně je, to zatím nevíme. Nechceme na něj tlačit, zdá se, že preferuje vlastní tempo.

Vzhledem k tomu, že tedy máme více hráčů, logicky také vzrostla celková síla Gogolandu. Nyní je to 2.165. Pokud vezmeme v potaz, že je nás 15 hráčů, průměrná úroveň jednoho hráče v Gogolandu nyní je 144,3. A to je hodně i málo zároveň. Z tohoto důvodu bylo království opět uzavřeno, abychom se mohli soustředit sami na sebe. Potřebujeme za každou cenu pomoci hráčům s nižší úrovní. Vy, silnější hráči, udělejte pro to, prosím, maximum, co můžete. Hráči mohou nabrat výhodně zkušenosti hlavně při zabíjení gigamonster, umožněte jim to, prosím.

Velmistr LaTT Takyjsemsisek bude opětovně připravovat v tajných laboratořích království "Velkou metalurgii". Pokud jen trochu můžete, apeluji na vás, silnější hráče, abyste se zisku ornů z této metalurgie vzdali ve prospěch hráčů s nižší úrovní.

Zároveň však vice versa apeluji na tyto hráče, aby si vážili možnosti, že mohou útočit na gigamonstra a dobýt signifikantní zisky zkušeností, peněz a předmětů. 

Království má peníze a má díky vynikající práci Velmistra MaK Ufokocky solidní zásoby ornů. Trpí ale nedostatkem Florénů, královské měny za kterou může provádět Velmistr LaTT Takyjsemsisek výzkumy. Pokud uvidíte, že je nějaký královský úkol volný a nikdo ho neplní, ujměte se ho.

Občas je pochopitelně k zlosti, že úkolové příšery úplně zmizí ze světa. Pro ty případy můžeme poradit jediné: obrňte se trpělivostí a snažte se jít štěstí naproti. Já nyní trávím každý večer alespoň chvíli u vody, abych nachytal Mocné Rytíře Ještěranů, kterými se to do přijetí úkolu všude u vody jen hemžilo. Je to k zlosti.

Sám fakt, že máme ve svých řadách hráče v celém úrovňovém spektru není vůbec na škodu věci. Už v několika případech se stalo, že ve válkách prohráli gogolandští hrdinové z čelních pozic a situaci zachraňovali hrdinové s nižšími levely. Oproti tomu tato sounáležitost a mimořádná organizovanost v jiných královstvích zpravidla chybí a my toho umíme využít.

Pozice Gogolandu

Gogoland nyní zaujímá příčku číslo 338 na světě. 

Od poslední sumarizace jsme se zlepšili o 457 příček. Nevím úplně přesně, co se do kritérií započítává, ale zkusím to zjistit přes pana Mládka, který má spoustu velice zajímavých údajů.

Jsem si prakticky jistý, že se tam započítává úroveň království, vliv a hlavně poměr vyhraných a prohraných válek za poslední období (nevím úplně přesně jak dlouhé).

Naše bilance z válek je nyní zcela vyrovnaná, 11 výher, 11 proher, 4 remízy. Po naprosto tragickém začátku je to velká vzpruha. Občas se i nyní stane, že náš soupeř je podstatně silnější, ale to je výjimka potvrzující pravidlo. A pravidlem je, že Gogoland je konkurenceschopný a žádná válka není pro nás ztracena.

Hrdinové Gogolandu nyní kontrolují 1.941 území, drtivou většinu v okolí hlavního města Novočeské Borolípy. Nebude trvat dlouho a v dobře plánovaných akcích s pracovním názvem Go! osvobodíme od útlaku i zbývající teritoria v obydlených částek hlavního města. Čtvrť Nový Bor je už prakticky zcela pod kontrolou, v České Lípě vzdorují někteří majitelé Na kopečku, Špičáku a Ladech. Několik míst temných míst je také přímo v centru. Brzy je definitivně osvobodíme.

Spojovací cesty mezi Novým Borem a Českou Lípou jsou ve většině případů pod naší kontrolou. Trochu se cukají při výjezdu z České Lípy směrem na Bor (snažte se je vždy alespoň trochu oslabit), dále pak při cestě mezi městy přes Pihel a na cyklostezce mezi Chotovicemi a Dobranovem.

Při množství 1.941 území, připadá na jednoho hrdinu v průměru 129,4 území. Vyzvednout je potřeba práci vás všech. Pokud jedu směrem na Českou Kamenici, potkávám území Kachny a Ufokocky, v Kamenickém Šenovu narazíte každou chvíli na území kontrolované Gogolandem prostřednictvím An0dymuse. Podstatnou část Nového Boru a přilehlého okolí kontrolují Takyjsemsisek a Daves007. Když jsem byl ve Stráži pod Ralskem překvapeně jsem konstatoval, že Gogoland je tam zastoupen díky skvělé práci hrdiny P0p0a. Je to pár dní, kdy jsem v Kytlicích nečekaně narazil na území ChosePetka. Holany a Blíževedly se hemží královskými pozemky v držení An0dymuse. A mohl bych pokračovat. Nezapomeňme, že nyní máme v zahraničí pozemky hrdinů Emeshe a Archangela01. 

Cerus a Titán

Ještě před vypršením lhůty jsme stačili skolit Ceruse. Předpokládám, že ten, kterého máme rozpracovaného, nám zůstane a budeme ho moci "dodělat" v příštím měsíci. Příliš bych se na to ale nespoléhal. Pokuste se všichni útoky na Ceruse zintenzívnit.

Pokud se nepletu, Hvězdopán byl skolen již minimálně dvakrát. Zisky z něj jsou průměrné a hrdinové se na jeho likvidaci dost nadřou. V každém případě je pro hrdiny království velice dobře, že mají dost příležitostí k útokům na gigamonstra a mají mezi nimi také solidní výběr, takže i levelově slabší hráči si mohou najít cíl pro své útoky.

Poprvé padl také Titán, výsledek (tedy počet zkušeností, peněz a ornů) byl dá se říci zklamáním. Vynaložené práci to neodpovídá. Můj zisk byl "pouhých" 43 miliónů zkušeností, což je jen o málo více, než kolik se dá nyní vydělat na některých monstrech v terénu, přičemž jejich likvidace zabere zlomek času, který jsem věnoval Titánovi. I tato částka se ale počítá.


Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet