Ustavení Gogolandského království

19.03.2021

V pravidlech hry Orna je tato záležitost jasně vyřešena, jasně stanovena. Pokud hráč dosáhne úrovně 150, má možnost založit království. Soudce, kníže Buffalobills, je nyní už za touto hranicí. Aktuálně na úrovni 157. Technicky vzato tedy je možno království okamžitě založit. Všem nám to přinese prakticky okamžitý příznivý efekt. Objeví se pro nás k zabití ohromná monstra a hráči na nižších levelech budou moci spoluparticipovat při zabíjení monster a budou si moci dělit stamiliónové prémie zkušeností a velké částky ornů.

Vězte, že mé otálení je namístě. Jedná se o natolik zásadní krok, že bych ho rád prodiskutoval se všemi zainteresovanými, tedy se všemi hráči. Tak aby se všichni dobře cítili, aby si nepřipadali odstrčení, nebo snad, nedej bože, nechtění. S každým se chci poradit.

Navíc Ad0nymus a Kachna vědí nejvíce, protože si nejvíce nastudovali. Pokud přistoupíme k ustavení ukvapeně, můžeme udělat chybu, která nepůjde vrátit zpátky nebo bude její revokace extrémně nákladná.

Během tohoto víkendu bych ale rád vše s vámi prodiskutoval a k ustavení našeho společného Gogolandského království přistoupil.

Organizovat království bude velice složité, byl jsem dost překvapen, kolik toho je na starosti. Budu velice rád, pokud budu moci většinu rolí delegovat na vás. Plné zatížení bych určitě neunesl. 

Definitíva nicméně zní: ještě tento víkend budou přijaty veškeré kroky k ustavení království.

Buďte trpěliví, je lepší vyčekat správnou chvíli a udělat vše správně. 

Buffalobills, pokorný a oddaný kronikář
Littera scripta manet