Velká volfkozlí šlápota

26.03.2021

Volfartice zatím unikaly pozornosti. Konečně se jim jí dostalo. A tam někde začíná a končí stopa zlé, podlé Nakaschiobden. Smyčka se co nejdříve pevně utáhne.

Přesun do Volfartic z České Lípy absolvoval kníže Buffalobills vlakem. Po cestě narazil několikrát na území vlastněná proradnou, zlotřilou vévodkyní Nakaschiobden. Kromě jediného souboje, ve kterém si Buffalobills testoval zbraně, nebyl žádný vyrovnaný. Po třech úderech Nakaschiobden vyklízela bojiště. Několik území bylo konfiskováno ve prospěch Gogolandu. Tamní obyvatelé si určitě velice oddechli, že budou nyní platit daně úplně jinam než doposud a jejich peníze půjdou na správnou věc, tedy na rozvoj Gogolandského království.

Gogolandské království bude slavnostně otevřeno již tuto sobotu, bude to tedy den jeho narozenin. Je to hezké a příznačné datum.

Po cestě se několikrát objevil také další soupeř JohnyMace, který je šermířem Bouřné pěchoty. Nejsme s ním přímo ve válce, ale není dobré, aby se nějak extra roztahoval. A to on dělá. Jeho pozemky tedy byly kráceny na každém kroku. 

Nové zbraňové systémy nejsou tak výkonné, jak si Buffalobills sliboval. Stojí hodně many a výsledek je nejistý. Pokud soupeř (hlavně hrdinové v aréně) dobře blokuje, elementální energie si v dostatečné míře nenajde cestu jeho obranou a damage je maximálně kolem 1.500, což je s ohledem na investovanou manu děsivě málo.

Zábor nových území probíhal podle plánu, takže kníže Buffalobills se přehoupl během cesty v počtu ovládaných území přes metu 500 a může být od nyní po právu nazýván titulem: Vévoda Buffalobills.

To ale nebylo rozhodně hlavním záměrem tažení. Pokračuje arcigogoklatba uvalená na Nakaschiobden, která navíc prchlivě a neuváženě odmítla nabídku smíru.

Pronásledování probíhá dál. Máme stopy, ale nechceme nic vyzradit. Indicie ale směřují .............. ? Třeba už brzy.

Na cestě se objevily nová monstra, která zatím neměl Buffalobills v kodexu. Souboje s nimi byly velice obtížné. Někteří strážci území po provedeném průzkumu byli zcela nad síly hrdiny. Je potřeba hodně zesílit.

Platí to, co bylo řečeno už několikrát. Výprava hezká, ale bylo by moc fajn, kdyby se jí zúčastnil větší počet našich hrdinů. No, probíhala z větší části dopoledne v pracovní den, takže je to poměrně pochopitelné.  Zábava, ale žádná sranda.


Buffalobills, pokorný a oddaný kronikář
Littera scripta manet