Zprávy z domova 22. 05. 2021

20.05.2021

Nových zpráv je spousta, ne-li přímo hodně. Možná ještě víc.

Kokořínský důl - vchod do skalní místnůstky, ve které dožíval zlomený a nešťastný Modrý plamen Čezík jako poustevník. Vy toho o plamenech určitě víte mnohem více než já, protože je denně potkáváte, s některými z nich se přátelíte, s jinými svádíte tuhé boje. I tak ale raději přepíši krátký komentář z ornopedie, která zevrubně popisuje plameny a jejich život. Možná je popis na můj vkus trochu suchopárný a také tendenční ve prospěch některé z frakcí (tady konkrétně Mrazivé hlídky), což já nemám rád, ale musíme si uvědomit, že autorem desetidílného monumentálního díla byl proslulý mrazivohlídecký encyklopedista Suchomráz Holovět. O plamenech píše toto: "Plameny dělíme na Modré (mužské pohlaví) plameny, červené (pohlaví ženské, těm se říká prostě Plameny) a Arcanické plameny  (fialové, které si mohou v pubertě vybrat, jestli chtějí být ženského nebo mužského pohlaví). Dětem se říká jiskry a dětství netrvá dlouho. Průměrně se Plameny dožívají 7 dnů, ačkoliv zcela výjimečně jsou zaznamenány případy plamenů, které žily 8 dnů a v dobrých podmínkách zemí, obývaných Pekelnými rytíři, údajně až 9 dnů. Legendy o Věčném plamínku mají prostor jen v krásné plamenné literatuře.  Plameny jsou dobře viditelné hlavně v noci, ale to neznamená, že přes den ztrácí své obranné a útočné schopnosti. Za horkých letních dnů může v lesnatých oblastech dojít k přemnožení. S lidmi Plameny hodně spojuje a to nejen několikatisíciletá koexistence. K životu také potřebují kyslík, ale nejsou schopni si ho brát z vody, takže když člověka nebo plamen podržíte pod vodou, zabijete ho. To je další důkaz toho, že Bůh stvořil vodu jako nejsilnější element! Tisíckrát sláva Mrazivé hlídce! Plameny jsou, stejně jako lidé z Legií země, Pekelných rytířů a Bouřné pěchoty, agresívní, nevyzpytatelní, útoční, lstiví, nenasytní, velice žárliví a krajně choleričtí. Napříč odvětvími patří mezi nejvýznamnější Plameny tito: Plamenomet Veliký, který se proslavil ve válkách, varietní uskupení Plamenů bengálských, které se proslavilo v showbyznysu, Taneční ansámbl Plamenná Ornia, který svou špičkovou choreografií vytváří oheň při ornijských letních a zimních orniádách, známá politická veličina Plamen Jauvajs Jau, který uzavřel bilaterální dohody s některými tvory (například ohnivými draky) o neútočení a vzájemné výpomoci v případě napadení, badatel Plamen Feuermánek, který při životu nebezpečných pokusech dokázal prospěšnost mnoha předmětů a vynalezl např. svíce či louče (tragicky zahynul ve věku tří dnů), vědec Plamen Sirka, který první přišel s objevy v oblasti umělého oplodnění a vzniku umělého života, když vynalezl zapalovač a sirky, pojmenované po něm. Život plamenů inspiroval mnoho tvůrců, kteří ve svých dílech používají rčení jako: ´Plamen je dobrý sluha ale špatný pán´, ´Jeho život zhasl jako Plamen´ či ´Zahořel Plamenem lásky´. Nejznámějším beletristickým dílem o životě Plamenů je epos ´Výheň lásky´ autora Fénixe Vatry, popisující příběh horoucí lásky, nenávisti, pomsty a žalu Plamenice Innogis, Modrého plamene Čezíka a démonického Arcanica Eona.´ Tak tolik z ornopedie kolegy Suchomráze Holověta. K samotnému příběhu, jistě notoricky známému, se dostaneme až příště.
Kokořínský důl - vchod do skalní místnůstky, ve které dožíval zlomený a nešťastný Modrý plamen Čezík jako poustevník. Vy toho o plamenech určitě víte mnohem více než já, protože je denně potkáváte, s některými z nich se přátelíte, s jinými svádíte tuhé boje. I tak ale raději přepíši krátký komentář z ornopedie, která zevrubně popisuje plameny a jejich život. Možná je popis na můj vkus trochu suchopárný a také tendenční ve prospěch některé z frakcí (tady konkrétně Mrazivé hlídky), což já nemám rád, ale musíme si uvědomit, že autorem desetidílného monumentálního díla byl proslulý mrazivohlídecký encyklopedista Suchomráz Holovět. O plamenech píše toto: "Plameny dělíme na Modré (mužské pohlaví) plameny, červené (pohlaví ženské, těm se říká prostě Plameny) a Arcanické plameny (fialové, které si mohou v pubertě vybrat, jestli chtějí být ženského nebo mužského pohlaví). Dětem se říká jiskry a dětství netrvá dlouho. Průměrně se Plameny dožívají 7 dnů, ačkoliv zcela výjimečně jsou zaznamenány případy plamenů, které žily 8 dnů a v dobrých podmínkách zemí, obývaných Pekelnými rytíři, údajně až 9 dnů. Legendy o Věčném plamínku mají prostor jen v krásné plamenné literatuře. Plameny jsou dobře viditelné hlavně v noci, ale to neznamená, že přes den ztrácí své obranné a útočné schopnosti. Za horkých letních dnů může v lesnatých oblastech dojít k přemnožení. S lidmi Plameny hodně spojuje a to nejen několikatisíciletá koexistence. K životu také potřebují kyslík, ale nejsou schopni si ho brát z vody, takže když člověka nebo plamen podržíte pod vodou, zabijete ho. To je další důkaz toho, že Bůh stvořil vodu jako nejsilnější element! Tisíckrát sláva Mrazivé hlídce! Plameny jsou, stejně jako lidé z Legií země, Pekelných rytířů a Bouřné pěchoty, agresívní, nevyzpytatelní, útoční, lstiví, nenasytní, velice žárliví a krajně choleričtí. Napříč odvětvími patří mezi nejvýznamnější Plameny tito: Plamenomet Veliký, který se proslavil ve válkách, varietní uskupení Plamenů bengálských, které se proslavilo v showbyznysu, Taneční ansámbl Plamenná Ornia, který svou špičkovou choreografií vytváří oheň při ornijských letních a zimních orniádách, známá politická veličina Plamen Jauvajs Jau, který uzavřel bilaterální dohody s některými tvory (například ohnivými draky) o neútočení a vzájemné výpomoci v případě napadení, badatel Plamen Feuermánek, který při životu nebezpečných pokusech dokázal prospěšnost mnoha předmětů a vynalezl např. svíce či louče (tragicky zahynul ve věku tří dnů), vědec Plamen Sirka, který první přišel s objevy v oblasti umělého oplodnění a vzniku umělého života, když vynalezl zapalovač a sirky, pojmenované po něm. Život plamenů inspiroval mnoho tvůrců, kteří ve svých dílech používají rčení jako: ´Plamen je dobrý sluha ale špatný pán´, ´Jeho život zhasl jako Plamen´ či ´Zahořel Plamenem lásky´. Nejznámějším beletristickým dílem o životě Plamenů je epos ´Výheň lásky´ autora Fénixe Vatry, popisující příběh horoucí lásky, nenávisti, pomsty a žalu Plamenice Innogis, Modrého plamene Čezíka a démonického Arcanica Eona.´ Tak tolik z ornopedie kolegy Suchomráze Holověta. K samotnému příběhu, jistě notoricky známému, se dostaneme až příště.

Velký úspěch Velmistra LaTT Takyjsemsiseka

Náš gogolandský reprezentant Velmistr LaTT Takyjsemsisek je velice nadaným rybářem. Dokázal to v obrovské konkurenci mezi všemi rybáři (hrajícími Ornu) a ve velké soutěži, kterou vyhlásil autor Orny Odie, obsadil se svým kolosálním úlovkem, Balorskou štikou vážící 289,2 g, 19. místo na světě.

Od autora firmy obdržel také outfit své postavičky. Níže najdete Doklad o úlovku, Tabulku s celkovým pořadím soutěže a obrázek nové volitelné vizáže Takyjsemsiseka.

Ještě jednou velice blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Gogolandu! 

Království Gogoland je na úrovni 5

Vojska vedená Polním maršálem Shadowfilem dosáhla na dvacátou výhru ve válkách a království Gogoland se posunulo do pátého řádu. 

Pokud se ohlédneme zpátky, můžeme tady společně projít historii Gogolandu z hlediska postupu v řádech. Království Gogoland se narodilo 27. března, 2021. Za 5 dní budeme tedy slavit výročí dvouměsíčního trvání království.

Řekl bych, že největší problémy nám dělalo postoupit na druhý stupeň. Podařilo se nám to až 16. dubna 2021, takže nám to zabralo 20 dní. Navíc, zhruba polovinu času jsme nevěděli, kolikrát musíme vyhrát, abychom se na druhou úroveň dostali. V prvních válkách jsme dostávali šerednou nakládačku a nevypadalo to vůbec růžově. Pak jsme se ale jakž takž zmátořili a na druhou úroveň se pracně posunuli. Byla to tehdy velká sláva, pamatujete?

Přesně poloviční dobu, než jsme potřebovali na zisk úrovně dva, trval postup na úroveň 3. Za deset dnů jsme byli schopni vyhrát 5 válek a získat třetí úroveň. Šlo to tak rychle, že kolem ani nebyla velká sláva, postup jsme začali považovat za přirozený a začali nám zevšedňovat i výhry ve válkách. Naší největší výhodou se stala jednotnost a týmový přístup. Mnoho válek jsme odehráli kompletní a jen výjimečně nám chyběl jeden hráč, který měl k absenci vždy dobrý důvod (rodina, zaměstnání atd.) Naše království má skvělé rytíře a úžasné mágy. Stalo se tak 26. dubna 2021. Oslavný banner byl dodělán zpětně.

8. května 2021 jsme zaznamenali patnáctou výhru a povýšili naše Království na úroveň 4. Postup nám tentokrát zabral 12 dní a to je opět znamenitý výsledek. Zajímavé na výhrách ve válkách bylo, že rozhodující zisky nám byli schopni obstarat hrdinové, kteří jsou momentálně na nižších levelech. Opět do dokazuje, že každý hrdina, nezávisle na tom, zda je Božská bytost nebo kariéru startující rytíř, může být pro Království velice platný.

19. května jsme zaznamenali zatím poslední posun. Za 11 dní od posledních oslav jsme měli další důvod proč slavit. Výhry ve válkách se nerodí snadno a boje jsou perné.

Díky výhrám jsme do Království nalákali nová megamonstra. Hráči je mohou postupně zabíjet a získávají nemalé přírůstky zkušeností, takže je pro ně jednodušší zvyšovat si úroveň postav. Ale to už je věc z kapitoly Raidů a těm se budu věnovat dále. 

Všem statečným hrdinům naše Království chci moc poděkovat.

Raidy a la Gogoland

V rámci Království Gogoland máme možnost kydlit několik megamonster. Kromě toho pokaždé se změnou úrovně království pořádáme společný Raid, ve kterém starým megamonstrům připomeneme, že s příchodem nového monstra na ně nezapomeneme a budeme je i nadále hoblovat. No a nově příchozím megamonstrům ukážeme, kdo je v našem království pánem a pokaždé jim trochu urašplujeme papule.

Vše ale začalo o něco dříve, protože dvě první megamonstra jsme mohli zabíjet už s ustavením království na úrovni 1. Jsou to Drakon a Fomor. První velký společný nájezd na ně byla prvotřídní zkušenost, dobrá zábava. Jen bylo za několik minut odzvoněno. Velký odpor nekladli.

A tak jsme si je občas vyvolali i v berserk podobě.

V dubnové akci jsme přivítali Karla, megamonstrum, které jsme si moc neoblíbili. Hrdinům Gogolandu zatím chyběla skutečná síla, takže trvalo dlouho, než Karel padl a upřímně, vývar z toho byl minimální. Určitě se nevyplatil za tu námahu.

Mezi nejoblíbenější megamonstra patří trvale Hvězdopán (Starlord) a my jsme si ho mohli vyvolat, jakmile jsme se s královstvím dostali na úroveň 2. Společný Raid byla znovu velká zábava. Ve stejné době se objevil také Cerus. Šlo vyzvat obě verze a mně se pochopitelně povedlo vyzvat tu těžší, Zuřivého Ceruse. Později jsme několikrát zabili Ceruse obecného. A nakonec padl i ten zuřivec. Podíl na zdolání Ceruse byl poprvé také odměněn heraldem na profilovou lištu.

Bezvadná zábava bylo přivítat Titána. Směli jsme tak učinit při získání úrovně tři pro království Gogoland. Titán umí zakotvit energetické štíty a také umí soupeře zkamenět. A jeho obrázek je vážně povedený.

Raidová krasojízda ale pokračovala. Poprvé Raid získal své jméno a to bylo tehdy, když se království dostalo na čtvrtou úroveň a my mohli přivolat Elitního Balora.

Cascadassault byl výbornou demonstrací toho, jak hrdinové Gogolandu za uplynulé období posílili. 

No a poslední společný Raid se uskutečnil včera. Přivítali jsme v našem království Padlého Krále Artuše.

Celá akce trvala něco málo přes 20 minut. Operace dostala jméno Guillotinetime. Je velká škoda, že se nezúčastnilo více hráčů. Minule si někteří hráči stěžovali, že společná akce byla naplánována na všední den, protože musí následující den do práce. Tentokrát si někteří hráči stěžovali, že není vhodné takovou akcí vytěžovat pátek, sobotu nebo neděli, které mají většinou zabrané jiným programem.

Bohužel běžný lidský týden je postaven pouze ze dní všedních a dní víkendových. Žádné další dny kromě pondělí, úterý, středy, čtvrtku, pátku, soboty a neděle nemáme na úrovni 5 k dispozici. Budu rád, pokud se k výběru dne a hodiny vyjádříte tak, abych mohl plánování optimalizovat ve shodě s převažujícím míněním.

Hráči, kteří se zúčastnili Raidu, si vysloužili herald, který jim bude připnut na profilovou lištu. Ti z hráčů, kteří nemají postavení důstojníků, obdrží prémii 3 bodů do Hry pro vojáky Gogolandu.

Start Raidu byl naplánován na 21 hodin. V té době nebyl Fomor mrtvý, takže nebyl nastartován od nulového poškození. Megamonstra padala takto:

Drakon padl v 21:01
Drakon padl v 21:01
Fomor padl v 21:02
Fomor padl v 21:02
Hvězdopán padl v 21:07
Hvězdopán padl v 21:07
Titán padl v 21:15
Titán padl v 21:15
Elitní Balor přežil, útok na něj byl ukončen cca v 21:19, doražen byl následujícího dne
Elitní Balor přežil, útok na něj byl ukončen cca v 21:19, doražen byl následujícího dne

Padlý Král Artuš celou akci v pohodě přežil. Vytěžil maximum z toho, že hrdinů bylo opět málo a ačkoliv si vedli statečně, na Artuše už přicházeli znaveni a hlavně po jednom. Odebráno mu bylo přibližně 900 tisíc hp.

Celou operaci můžeme považovat za velice úspěšnou, nezabrala ani půlhodinku. Příště ji ale můžeme koordinovat lépe. Hrdinové na nižších levelech mohou sami zlikvidovat Drakona a Fomora a pak se přesunout dále. Hrdinové na středních levelech mohou začít likvidovat Hvězdopána a pak se přesouvat dále. Hráči s levely nad 180 mohou začít u Elitního Balora a posouvat se dále. Jakmile zabijí nebo budou zabiti od Abaddóna (další monstrum), mohou se vrátit na počátek a dočistit vše co zbylo počínaje Drakonem. 

Pro úspěšné splnění tak ambiciózní operace je ale zapotřebí vyšší účast, než jakou jsme měli včera.

Herald získávají: Dalid, SpocenejKrtek, Ufokocka, Shadowfil, Emesh, Takyjsemsisek, Archangel01 a ArklondCZ. Při nejbližší příležitosti jim bude připnut na profilovou lištu.
Herald získávají: Dalid, SpocenejKrtek, Ufokocka, Shadowfil, Emesh, Takyjsemsisek, Archangel01 a ArklondCZ. Při nejbližší příležitosti jim bude připnut na profilovou lištu.

Raidy - nová opatření a limity

Nové opatření v královských Nájezdech (Raids) má formu Královského zákona, ale není potřeba, abyste se nějak děsili. Království bere v potaz to, čemu se lidově říká zdravý rozum, takže vychází ze základní myšlenky, že zákony je třeba vykládat mírněji, aby se tak učinilo zadost cíli, s nímž byly vydány.

Hlavním důvodem pro vydání Královského zákona je snaha o lepší zpřístupnění Nájezdů hráčům s nižšími úrovněmi. Nejedná se o náhlé a impulzívní rozhodnutí ze dne na den, podkladem je pečlivá rekognoskace výsledkové části při vyvolávání nových monster. Království má nyní hráče na vyšších, středních a nižších úrovních. Postupně začíná docházet k přeměně potřeb a také ambicí v těchto kategoriích. Království má potřebu a zároveň povinnost reagovat a tyto posuny zohlednit ve svém fungování. A to i za cenu zákazů a příkazů formou Královského zákona. Tak jako v tomto případě.

Království vydáním zákona nesleduje žádné vedlejší či sobecké zájmy. Zákon nemá časové omezení, ale může být změněn, doplněn nebo zcela odvolán v případě potřeb či nutnosti optimalizace. Královský zákon zdánlivě poškozuje či spíše omezuje některá práva elitních královských hrdinů, ale činí tak  klidně a s rozmyslem u vědomí toho, že vynikají nejen na bitevních polích ale také svými morálními a volními vlastnostmi. 

Zákon je vypracován s nejlepší vůlí jim neškodit a zároveň podat pomocnou ruku hráčům ve střední a nižší úrovňové třídě. Zidealizovaným záměrem Království není dostat všechny hrdiny na úroveň 250 v desátém řádu, ale poskytnout jim k tomu plnou podporu, pokud toho budou chtít dosáhnout. Nikoliv sekundárním záměrem Království je přinášet hráčům punc řádu a pořádku, strukturalizované hierarchie v postupech a povyšováních, radost z kolektivního snažení a vyžití, což vše by mělo umocnit náš zážitek z úžasné hry. Účelem stránek je pak poskytnout efektivní a kultivovanou informovanost, pocit sounáležitosti a památku na kamarády a část společně strávených chvil do budoucna.

K zákonu samotnému:

Monstra můžeme rozdělit na tři základní kategorie.

1) Drakon a Fomor = obtížnost extrémně lehká

2) Hvězdopán = obtížnost lehká

3) Titán, Elitní Balor = obtížnost normální

4) Padlý Král Artuš = obtížnost mírně těžká

5) Příležitostní soupeři (nyní Dioskúrové nebo Král Králů Mimiků) a později Abbadón = těžká

U jednotlivých zákonů vynechávám opodstatnění. Tato jsou nicméně opřena o statistiky. Statistiky jsou věc dvojsečná a zákony se mohou ukázat jako méně efektivní, než bylo uvažováno. To ale nic nemění na jejich platnosti.

Zákon sám:

1) De lege lata je nyní stanoven procentuální limit na 7% celkového poškození monstra. Dále pak je vydán přísný zákaz všem hrdinům, kteří dosáhli úrovně postavy 180 a výše, aby na tato monstra útočila. Tento zákon má formu průběžnou, to znamená, že neplatí jen v den vydání, nýbrž i nadále. Pokud je tedy některý hrdina na úrovni 175 v den vydání zákona, na příslušná monstra útočit smí, ovšem dosažením a překročením hranice 180 toto právo pozbývá.
Na Drakona a Fomora je limit 7% a nesmí na ně útočit hrdinové s úrovní 180+

2) De lege lata je nyní stanoven procentuální limit 8% celkového poškození monstra a to za účelem zvýšení počtu cyklů. Pro všechny hrdiny s úrovní 180+ platí doporučení poskytnout prostor pro útok dalším hráčům.
Na Hvězdopána je limit 8% a doporučení pro hrdiny s úrovní 180+

3) De lege lata je nyní stanoven procentuální limit 8% celkového poškození monstra a to za účelem zvýšení počtu cyklů. Bez dalších zákazů či doporučení.
Na Titána a Elitního Balora je limit 8%

4) De lege lata není na Padlého Krále Artuše stanoven limit poškození.
Na Padlého Krále Artuše žádný limit

5) Na příležitostná monstra nebude a priori stanoven limit poškození a to ani v případě, že budou mít obtížnost lehká nebo normální. 
Příležitostná monstra žádný limit


Platnost zákona:

Nabývá platnosti okamžikem zveřejnění tohoto článku.

Hry v rámci Království

Vzhledem k náročnosti náběhu na plný provoz Hry pro vojáky, musím bohužel o něco odložit rozjezd Hry s pracovním názvem "Zabafoť!".  První vyúčtování Hry pro vojáky bylo dost vyčerpávající, protože jsem s tím neměl žádné zkušenosti a ačkoliv jsem měl vše připraveno, počítání, evidence dat a tvorba podpůrných datových systémů nebo spíše tabulek, mi zabrala hodně času. Druhé vyúčtování by mělo být z tohoto pohledu nepoměrně snazší. Pokud vše proběhne hladce, hru "Zabafoť!" spustíme o týden později.

Rozsáhlou Operaci Katakomby Walker uskutečníme v červnu a to někdy během víkendu 4. - 6. června. Operace bude spojena s grilováním a přespáním u mne. S blížícím se termínem události budeme všechny detaily operace upřesňovat.

Všichni jste na akci srdečně zváni.

Profily a galerie hrdinů

Nenechte se prosit a uhánět, jen mi tím přiděláváte práci, a pošlete použitelné foto. Pokud vám to na žádné fotografii nesluší nebo se bojíte zcela nesmyslně zneužití fotografie na internetu nebo jinde, pošlete fotografii s tmavými brýlemi. Zabere vám to pár minut.

Galerie má nyní všechny profily aktualizovány. 

Galerie hrdinů - klikni a prohlédni si ji

Do galerie bude zahrnut také podpůrný stav, který se stará o naše pohodlí, stravu a dobrou náladu na výpravách a polních taženích. Také oni mají své místo v Gogolandu, protože mnohdy prokazují velkou míru trpělivosti s námi, hrdiny.

Prosím, zkontrolujte si, zda je váš profil kompletní a zda jsem vám neopomněl připnout nějaký herald, na který máte nárok.

A znovu: hrdinové bez foto - přiděláváte mi jen práci a to celkem zbytečně, protože fotku tam mít budete, buď si ji vyberete sami, nebo tam dám nějakou podle toho, jak vás znám z vyprávění nebo jak moc mě naserete.


Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet