138. etapa - Lhotské skály

12.01.2022

1. Mariánský vrch, 372 m + 100 m prémie, (čas 09:30), Ralská pahorkatina
2. Drchlavský vrch, 376 m + 100 m prémie, (čas 09:44), 
Ralská pahorkatina
3. Lhotské skály, 382 m + 100 m prémie, (čas 10:05), 
Ralská pahorkatina
4. Strážnice, 398 m + 100 m prémie, (čas 10:10), 
Ralská pahorkatina
5. Máselník, 383 m, (čas 10:35), 
Ralská pahorkatina
6. Rarášek, 377 m, (čas 10:57), 
Ralská pahorkatina
7. Číř, 422 m, (čas 11:18), 
Ralská pahorkatina
8. Čap, 387 m, (čas 11:41), 
Ralská pahorkatina
9. Dubová hora, 397 m + 100 m prémie, (čas 12:29), 
Ralská pahorkatina
10. Deštenský vrch, 313 m, (čas 12:49), 
Ralská pahorkatina
11. Vinice, 301 m, (čas 13:17), 
Ralská pahorkatina
12. Krásný vrch, 287 m, (čas 13:33), 
Ralská pahorkatina

K Dubové Hoře jsem našel tyto informace na cedulce:

Dubová Hora je připomínána již v roce 1402, kdy dostal Václav, syn Jindřicha Berky z Dubé, svůj dědický díl Dubského panství. Získal kromě hradu Čap a mnoha vesnic a dvorů i les Dubovou horu. Vrch nedaleko Dubé s nadmořskou výškou 397 metrů byl ale v té době neosídlený. Osada na jeho úbočí pravděpodobně vznikla až v průběhu 16. století a náležela k deštenskému zboží pod názvem Horní Dubová Hora (Ober Eichberg). O něco níže, směrem k Pavličkám, vznikla osada Dolní Dubová Hora (Unter Eichberg), která i v současné době tvoří součást Pavliček. 

Horní Dubová Hora je v písemných dokladech poprvé zaznamenána jako osada v roce 1634 v soupisu zabaveného majetku po smrti Albrechta Valdštejna, který po bitvě na Bílé hoře panství získal. V polovině 17. století jsou na Horní Dubové Hoře zapsány 3 chalupy obydlené a 4 domy pusté. V roce 1713 spolu s Lešnicí (osadou severně od Pavliček) měla Horní Dubová Hora 57 obyvatel. Od roku 1869 až do konce II. světové války tvořilo osadu Horní Dubová Hora 9 domů. Například v roce 1891 zde žilo 50 obyvatel, z nichž jen 39 umělo číst a psát. Roku 1930 zaznamenalo sčítání obyvatel v Horní Dubové Hoře 43 lidí, všichni se hlásili k německé národnosti.

Hrad Čap

Hrad Čap na skalní ostrožně nad Čapským dolem postavil pravděpodobně Jindřich Berka z Dubé, zvaný Jednooký, v posledních desetiletích 14. století. V roce 1402, kdy Jindřich Berka dělil rodový majetek mezi své syny, získal hrad Čap čtvrtý Jindřichův syn Václav. K hradu náležely vesnice Deštná, Lhota, Dobřeň, Zakšín, Tuhanec s dvorem, Vidim, polnosti na Radči a Závoře, mlýn Voldanov a les na Dubové hoře. Z hradu Čap, který byl pravděpodobně z větší části dřevěný, se dochoval sklípek a okrouhlý, do skalního podloží vysekaný objekt o průměru 2,8 metru, který snad sloužil jako cisterna na vodu. Tomuto využití poněkud odporuje fakt, že v hloubce přibližně 3 m se stěny zužují a vytvářejí jakousi lavici. Celková hloubka objektu není zatím zjištěna. Z opevnění hradu je patrný šíjový příkop, který odděluje jednodílný hrad od zbytku ostrožny. Archeologické nálezy keramiky datují osídlení hradu Čap na konec 14. a počátek 15. století. Jméno hradu se dochovalo v názvu proslulého bizarního skalního útvaru na kraji ostrožny - Čapská palice.