Bleskové zprávy Gogorny

17.08.2021

Hráč, který dosáhl úrovně 25, může vstoupit do některého z Království (Kingdom). Je to důležitý krok, který pravděpodobně zrychlí jeho postup hrou.

Kromě úrovně 25 existují ještě jiná, další pravidla, či chcete-li, omezení. Hráč může vstoupit pouze do Království své frakce. Frakce máme 4 (Legie země, Bouřná pěchota, Pekelní rytíři a Mrazivá hlídka) a naše je zelená čili Legie země. Dalším omezením pak je, že hráč nemůže vstoupit do království, které je uzavřené. Také naše království může být uzavřeno Králem a tím bude zamezen příchod dalších hrdinů. Posledním omezením je pak počet hrdinů v království. Maximum je 50. To všechno jsou věci, které ovšem dobře znáte, protože jste úspěšně absolvovali vstup do království Gogorna.

Vítejte.

Tady je ve zkratce pár základních věcí, se kterými by měl být obeznámen každý hrdina, který se ke království připojí. Hráči na úrovni 25 jsou většinou ještě dost nezkušení a občas se trochu zmateně potloukají hrou, přičemž teprve objevují některé možnosti. Často vstoupí do království a neví přesně, co se od nich očekává, jak mohou pomoci společnému dílu a jak se v královských záležitostech orientovat. Je to etapa, kterou jsme si všichni prošli, takže už víme, jak můžeme začínajícím hráčům pomoci a kam máme napřít osvětu, aby nedělali tu fůru chyb jako my. Právě pro začínající a lehce pokročilé hrdiny, kteří čerstvě vstoupili do našeho království, je určen tento článek.

Jakmile vstoupíte do království, okamžitě se začínáte království vyplácet. Nevěříte? Zabijte nějakou příšeru a přesvědčíte se o tom. Na displeji se vám objeví při výhře tato informace:
Název příšery a její úroveň
Množství získaných zkušeností
Množství získaného zlata
.... a pak Množství zlata pro království.
Je to tak, že při každé výhře jde část zlata do královské kasy. Nebojte se, tyto peníze není možné zpronevěřit a převést na vlastní herní účet, budou sloužit pro nákup vstupenek do královských katakomb, ale k tomu se ještě dostaneme později. Těchto "zdaněných peněz" nemusíte litovat. V první řadě se jedná o minimální podíl ze získaných peněz a pak: tahle daň se vám na rozdíl od reálného života promění v dobrou investici.

Hrdinové v království jsou vaši spojenci. V rámci království platí řada pravidel, z nichž některá jsou sepsána a jiná nikoliv. Všechny hrdiny království byste měli mít mezi spojenci. Seznam spojenců najdete vlevo nahoře pod ikonou, na které je banda tří šedivých hrdinů. Pod touto ikonkou svítí číslo, které vám ukazuje kolik vašich spojenců je právě aktivních. Pokud na ikonku kliknete, objeví se vám seznam vašich spojenců, přičemž budou srovnáni odshora dolů podle aktuální aktivity. Nejvýše budou ti, kteří jsou zrovna v akci, nejníže budou ti, kteří už nějakou dobu Ornu nezapnuli. Kliknete-li na vybraného spojence, objeví se vám vaše případná konverzace. S každým spojencem si můžete psát. Pod hráčem jsou základní informace o jeho postavě, vedle je plus a kliknete-li na něj, můžete o hrdinovi získat mnohem podrobnější informace, můžete ho pozvat do skupiny (o tom si povíme někdy jindy, protože je to trochu složitější téma) a můžete ho také vyškrtnout, pokud ho budete považovat za zrádce a nebo si usmyslíte, že je to blbec, který vám nestojí za to, abyste ho vedli mezi spojenci.

Nahoře nad nápisem spojenci je tato část ještě rozdělena na dvě podčásti. Levou jsem vám právě popsal a pravá je věnována skupině, jejíž jste aktuálně členy. Vy pravděpodobně zatím nejste členy žádné skupiny. Skupinami vás ale nyní nebudu zatěžovat, protože ty jsou spojeny ještě s dalšími vymoženostmi hry a na jejich rozvoji autor velice intenzívně pracuje, takže by se jednalo o brzy neaktuální informace.

Na dolní liště najdete čtyři kulaté ikony a mezi nimi je vaše postava jako ikona pátá. Působení v království je věnována ikona, která je v levém dolním rohu. Svítí na ní symbol našeho království - medvědí tlapa. Vedle a pod touto ikonou uvidíte pergamen. Tím začneme.

Kliknete-li na pergamen, objeví se vám královská konverzace v několika tematických slotech. Vlevo můžete mít Skupinovou diskuzi a nebo také diskuzi krajskou (tu vám doporučuji si vypnout, jinak budete svědky zmatených hádanic Poláků). V tomto bodu ještě krátká vsuvka ohledně našeho kraje. Hranice našeho kraje nejsou určeny státními hranicemi, nýbrž rovnoběžkami a poledníky. Součástí našeho kraje je tedy také větší část Švédska včetně Stockholmu, východní část Dánska včetně Kodaně, Velkopolsko včetně Wroclawi, bývalé východní Německo včetně Berlína a velká část ČR, Praha nicméně leží na padesáté rovnoběžce, takže je hraničním městem). Náš Král Emesh je cizozemec, ale my ho i tak máme rádi.
Dále je tu slot diskuze Království, kde jsou diskutována obecná herní témata a věci další různorodé, Válečná diskuze, která by se měla týkat válek, diskuze týkající se Nájezdů a pak diskuze, kterou nevidíte a to je diskuze Důstojnická.

Na ikoně dole vlevo jsou kromě medvědí tlapy také občas nějaké další obrázky. Pokaždé jsou to možnosti a nebo požadavky Království. Zpravidla tam najdete vyobrazení některé příšery, na kterou království organizuje nájezd. Kromě toho tam ale také občas bývají překřížené meče a to znamená, že vás Království potřebuje ve válce. Hra vám vybrala soupeře a vy máte povinnost narukovat, jít do války a pokusit se vyhrát. Na ikoně ale také mohou být vyobrazeny nějaké jiné příšery, v tom případě se jedná o to, že vás Velmistr KaT Ufokocka povolává do královských katakomb, abyste vyčistili od příšer patro nebo patra, která vám byla přidělena. Jak se to všechno provádí v reálné akci? Povíme si. Klikněte na ikonu.

Objeví se Královské menu síně. Nahoře na liště vidíte informaci o tom, kolik královských spojenců je právě aktivních. Pod tím jsou vyčísleny královské zdroje v pořadí: zlato - orny - florény (florény jsou královskou měnou, na kterou ve hře jinde nenarazíte, ještě si o nich později povíme).

Dole najdete poselství našeho království. Tyto stránky, kontaktní adresu na discord a případné zákony. Momentálně je uveden zákon č. 1 (uplatněný Královnou Kachnou) o branné povinnosti hrdinů.

V hlavním menu je uprostřed znak našeho království a kolem je 8 ikon. Postupně si je všechny představíme.

Vpravo najdete ikonu klíče - Možnosti. Jedinou možnost, kterou tam najdete je tlačítko pro odchod z království, pokud byste se tu necítili dobře. Král ale má těch možností dlouhou řadu. Může měnit atributy království, může povyšovat vojáky do pozic důstojníků a naopak důstojníky degradovat, důstojníky může delegovat do různých funkcí důležitých pro běh a správu království. Má také možnost poslat do exilu nechtěné výtržníky nebo neaktivní hráče, kteří svou pasivitou poškozují království. Může také svůj majestát delegovat na jiného hráče nebo rozpustit celé království.

Pod klíčem je ikonka fialové knihy - Výzkum. Velmistr LaTT (Loomu a Tajných Technologií) Takyjsemsisek  zde vyvíjí kouzla, která nám pomohou ve válkách a dále injekce pro hráče v podobě vyšších a lepších zisků z běžného hraní (Chrámy) a pak metalurgické dary hráčům (zlato a orny). Všechny tyto výhody jsou jednorázové a jejich použití je předmětem důstojnických debat. Pokaždé je ale zohledněna míra efektivity při použití. Platidlem ve výzkumu jsou právě Florény. Florény se získávají nepříliš jednoduchým způsobem - plněním královských úkolů. Jiný zdroj pro zisk Florénů neexistuje, takže je jich většinou palčivý nedostatek.

Vlevo dole je ikona další hnědé knihy - Úkoly. Právě jsem mluvil o tom, že Florénů je stále málo. Plněním úkolů plníme florénskou kasu. 
Při braní úkolů buďte aktivní, ale také obezřetní a přesní. Každý úkol obsahuje základní informace. Číslo úkolu a zadání, koho máte zneškodnit a v jakém množství. Pod tím najdete informaci, kdo tento úkol právě plní, stav rozpracovanosti a v závorce také, kdy si dotyčný příslušný úkol vzal. Důležitá informace, kterou byste ale neměli přehlédnout, je uvedena nahoře v pravém rohu úkolu. Je to řád (tier) úkolu a ve hře je univerzálně značen hvězdičkou. V ideálním případě si vždy berte přesně ten úkol, který koresponduje s řádem (tier) vaší postavy. Důvodem je to, že ve vašem světě se pohybuje zdaleka nejvíc těch příšer, které po vás úkol požaduje. Úkol vyššího řádu než je vaše postava vám hra neumožní si vzít. Pokud si ale vezmete úkol výrazně nižšího řádu, je pravděpodobné, že s plněním budete mít problémy a budete muset upravovat styl vaší běžné hry (například budete muset absolvovat katakomby nižších řádů). Opatrní buďte také při výběru typicky nočních, lesních, jeskynních nebo vodních tvorů, pokud se do těchto prostředí obtížně dostáváte.
Pokud se objeví nové úkoly, snažte se o tom informovat prostřednictvím diskuze, aby si je mohli hráči co nejrychleji rozebrat. Pravidelně také kontrolujte, zda už jste úkol náhodou nesplnili. Mně už se párkrát stalo, že jsem požadované potvory pozabíjel v potřebném množství, ale kvůli nepozornosti jsem otálel s jeho dokončením.

Nahoře vpravo je srdíčko - Status království. Kliknete-li na ikonku, budete se moci přesvědčit o tom, jak úspěšné nebo naopak neúspěšné je naše království. Úroveň království je určena počtem výher ve válkách. Za každých 5 výher se postoupí o jednu úroveň vzhůru (později jsou tyto postupy obtížnější a výher je zapotřebí více). Síla je určena prostým součtem dosažených úrovní postav všech hrdinů království. Vliv je určen prostým součtem všech území všech hrdinů království. Pozice ukazuje, jak úspěšné je naše království v konkurenci s jinými královstvími (pořadí v žebříčku království). Výpočet v tomto případě není určen žádným prostým součtem. Jedná se o kombinaci několika faktorů (veličin). Rozhodující aspekty jsou tyto: Válečné záznamy (poměr výher a proher ve válkách) jsou více než úroveň království, úroveň království je více než reputace, reputace je více než síla království. Kombinace těchto veličin je pak určující pro sestavení žebříčku království.

Vedle je rudý Emblém - Listina hrdinů království. Zde najdete všechny hrdiny království, včetně sebe. Na čelní pozici je Král(ovna). Následují důstojníci. Pak vojáci. Jejich pořadí je určeno dosaženou úrovní postavy. Pokud na některou postavu kliknete, objeví se vám dvě možnosti (postava a vyzvat). Pod možností postava najdete o každém hrdinovi poměrně podrobnou informaci o jeho aktuálním stavu ve hře. Zajímavá je ale také možnost vyzvat, pod kterou se skrývá příležitost vyzvat stínový duplikát kteréhokoliv kolegy ve zbrani k přátelskému duelu. Můžete si tak testovat své schopnosti a dovednosti předtím, než vyrazíte do ostrého boje proti nepřátelům království. Bohužel, váš případný úspěšný souboj bude oceněn pouhou jedinou zkušeností.

Vpravo najdete ikonku Drakona - Nájezdy. Pod ikonkou je počet právě pořádaných honů na gigamonstra. Pokud na ikonku kliknete, objeví se vám jednotlivá gigamonstra, mezi kterými se můžete posouvat šipkami. Možnost zaútočit je vždy znázorněna zeleným příkazovým řádkem "BOJUJ". Možnost pravidelně útočit na gigamonstra je signifikantní výhodou, kterou vám království poskytuje. Dobrá rada tedy zní: Snažte se nájezdů využít v co nejhojnější míře! 
O gigamonstrech najdete řadu údajů pod jejich vyobrazením. Komentář k monstru, obtížnost zdolání monstra, jeho úroveň atd. 
V některých případech je rozsah možného poškození při jednom útoku regulován tak, aby se dostalo na více hrdinů. 
Obecně platí pravidlo, že na gigamonstra se chodí se dvou důvodů. Hráči do úrovně cca 200 mají z podílu na zabití příšery velké zisky zkušeností, díky nimž si zvyšují úroveň postavy, pro hráče nad 200 jsou tyto zisky zkušeností prakticky zbytečné a nedůležité, ale potřebují se nutně dostat k některým velice ceněným dropům (věcem, které monstra upustí). Ukáži to na svém příkladu. Za zabití Drakona, Fomora, Hvězdopána či Titána dostanu méně zkušeností, než za zabití prakticky jakéhokoliv šampiona (bosse) ve volné přírodě. Palčivě však potřebuji některé materiály, které dotyčná monstra při likvidaci upustí. Získané zkušenosti bych všem hráčům, kteří to potřebují, s největší radostí a přejícností předal. Útoky silných hráčů na slabá gigamonstra tedy, prosím, nevnímejte jako záležitost chamtivosti. 

Zbyly nám ještě dvě ikonky. Pod ikonou lebky jsou katakomby. Velmistr KaT Ufokocka pro nás startuje a reguluje královské katakomby. Podle aktivity hráčů může prohazovat hráče na patrech a povinnosti jim přidělovat či ubírat. Za vyvolání katakomb musí zaplatit zlato z královské pokladny. Průchod katakombami je důležitý, protože je ohodnocen ziskem ornů do královské orno-pokladny. Systém se zde tedy cyklí. Zabíjení příšer v přírodě přináší peníze, za peníze si království pořídí průchod katakombami, průchod katakombami (a také války) přináší orny, za orny si království pořizuje nájezdy na gigamonstra a zabíjení gigamonster přináší jednotlivým hráčům podstatné herní výhody.
Katakombami procházejte bezodkladně. Vše tím zrychlíte. Každý průchod je úspěšný tehdy, pokud počet proher není vyšší než 3. Systém je nastaven tak, že jakmile počet proher nemůže přesáhnout číslo 3, království je okamžitě vyhlášeno úspěšným při zdolání katakomb, do královské kasy přibydou orny a Velmistr KaT Ufokocka může vyvolat další katakomby.

Jako poslední probereme ikonu zkřížených mečů - Válku. O povolání do zbraně jste vždy informováni. Zprávou (pokud si to tak nastavíte v nastavení hry, budu se tomu ale věnovat jindy), symbolem zkřížených mečů na ikoně království v základní obrazovce a pravděpodobně vám to kolegové také připomenou v tematické diskuzi. Jak už bylo několikrát řečeno: do válek jdete za výhrou, ale ve skutečnosti je podstatná vaše účast. Pokud vám to připadne absurdní nebo směšné, zkuste se nad tím podrobněji zamyslet. Svou účastí ve válce vyjadřujete sounáležitost a solidaritu se všemi spolubojovníky. Zároveň si pravděpodobně uvědomujete sílu statistiky. Při plné účasti máme vždy vyšší šance na úspěch než ta království, která do boje nevytáhnou kompletní. Více bych to nechtěl rozebírat, k účasti ve válkách se opakovaně vyjadřovali panovníci Gogorny, kteří jsou dostatečně zkušenými hráči na to, aby uměli ocenit dosah a vážnost takového požadavku.


Jak už byli všichni informováni s dostatečným předstihem před celou akcí a také po jejím provedení, naše slavné království prošlo dvěma zásadními změnami, na které se nabalilo dalších několik změn. Ale popořadě.

Členové království se rozhodli po zralé úvaze změnit název z původního "Gogoland" na nyní aktuální "Gogorna". Není to příliš velký rozdíl a není to ani zásadní změna. Jakmile bylo ustaveno království Gogoland, byly založeny tyto stránky a ty nesly od počátku název www.gogorna.cz. Zároveň vznikalo mnoho obrázků, loga, grafické doplňky atd. a bylo naopak zbytečně komplikované kombinovat oba názvy. Navíc docházelo k chybám a nedopatřením. Takto je vše přehlednější a logičtější. Název Gogorna navíc není spojen s žádnými vedlejšími nežádoucími konotacemi.

Druhou změnou bylo zrušení starého království (už přejmenovaného na Gogorna) a ustavení nového království, téhož jména. K tomuto kroku nás dovedla snaha o zpřístupnění království pro našeho kmenového hrdinu a kamaráda Emeshe. Nyní je vše v pořádku a Emesh je opět mezi námi.

Království ale začalo opět od nuly. Hrdinové nemají k dispozici Raidy, které nutně potřebují pro snadnější rozvoj svých postav. Původní postavení království pátého řádu si budeme muset vybojovat.

Těmi dalšími změnami, které se nabalily na restart, jsou odchody některých hrdinů z království. Těmto změnám se ještě ve vybraných případech budeme věnovat. Nahradili je noví hrdinové a my jim přejeme, aby u hraní zůstali, aby byli věrni našemu království a pokud z našeho království odejdou, i tak jim přejeme, aby se jim ve hře dařilo.

Poslední změnou je aktuální transfer panovnictví. Královna Kachna předala povinnosti a práva svému nástupci Emeshovi, který je nyní novým Králem. 

A na závěr si pro zlepšení nálady pustíme oslavnou písničku našeho království Gogorna v podání našich švédských krajanů Sabatonů (pozn. původně píseň US kapely Manowar).

Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet