Monster planet: život v podzemí III.

07.05.2021

Třetí článek zabývající se příšeropisem podzemí.

K jeskyním v blízkém okolí hlavního města, Novočeská Borolípa, se váže řada pověstí a bajek. Nás samozřejmě zajímají prakticky výhradně historická fakta a pokud nemáme událost ověřenu nejméně ze dvou informačních zdrojů, vůbec ji nezveřejníme. Na druhou stranu, není nic špatného na tom, udělat si představu o tom, co si prostí lidé Legie země mezi sebou šuškají. V jedné poměrně rozšířené pověsti se hovoří o tom, že v rozsáhlých jeskynních prostorách pod kopcem Skalický, dřímá ohromné vojsko, které by vytáhlo na pomoc armádám Legie země, pokud by bylo nejhůř. Zajímavé je, že vojsko je tvořeno vojáky ze tří největších prohraných bitev v dějinách Legie země. Z Bitvy u Lípy, z Bitvy na volfartickém poli a z Bitvy na Zeleném vrchu. Vojskům má velet Padlá Demeter, Mágyně země spolu se svým manželem Janem Jedookým z Palcátu, zemským zbrojířem. Bohužel, ani při podrobném speleologickém průzkumu, za použití Speleologické hůlky jednoho penzionovaného Pána jeskyně, nebyly po vojskách nalezeny žádné stopy a nebylo slyšet ani žádné chrápání. Jeskyni ale obývají tisíce netopýrů a setkání s nimi je nebezpečné. Před lety na nich dělali felčaři a druidi z Mrazivé hlídky pokusy a jeskynní netopýři nyní přenáší různé nakažlivé choroby.
K jeskyním v blízkém okolí hlavního města, Novočeská Borolípa, se váže řada pověstí a bajek. Nás samozřejmě zajímají prakticky výhradně historická fakta a pokud nemáme událost ověřenu nejméně ze dvou informačních zdrojů, vůbec ji nezveřejníme. Na druhou stranu, není nic špatného na tom, udělat si představu o tom, co si prostí lidé Legie země mezi sebou šuškají. V jedné poměrně rozšířené pověsti se hovoří o tom, že v rozsáhlých jeskynních prostorách pod kopcem Skalický, dřímá ohromné vojsko, které by vytáhlo na pomoc armádám Legie země, pokud by bylo nejhůř. Zajímavé je, že vojsko je tvořeno vojáky ze tří největších prohraných bitev v dějinách Legie země. Z Bitvy u Lípy, z Bitvy na volfartickém poli a z Bitvy na Zeleném vrchu. Vojskům má velet Padlá Demeter, Mágyně země spolu se svým manželem Janem Jedookým z Palcátu, zemským zbrojířem. Bohužel, ani při podrobném speleologickém průzkumu, za použití Speleologické hůlky jednoho penzionovaného Pána jeskyně, nebyly po vojskách nalezeny žádné stopy a nebylo slyšet ani žádné chrápání. Jeskyni ale obývají tisíce netopýrů a setkání s nimi je nebezpečné. Před lety na nich dělali felčaři a druidi z Mrazivé hlídky pokusy a jeskynní netopýři nyní přenáší různé nakažlivé choroby.

Nejprve se můžete vrátit k přečtení prvních dvou dílů, níže jsou příslušné odkazy.

Mocný odok - šampion (boss)

Řád 6, Úroveň 125

Vyskytuje se výhradně v podzemí, v nočních hodinách

Schopnosti: Temnobij, Upíří dotek, Oslabující úder, Plísňobij, Spánek

Slabost: světlý

Přemožitel obrdží: kost nemrtvého, kostěnou loutnu

Pán lesních elfů - šampion (boss)

Řád 6, Úroveň 125

Vyskytuje se výhradně v podzemí.

Schopnosti: Oslabující úder, Magický štít II, Jedovatý úder, Dvojsek, Víření

Imunity: Voda, Bouře, Oheň

Rezistence: Temná, Světlá, Dračí

Přemožitel obdrží: Duch lesa (sečná zbraň)

Brána Baloru

Řád 7, Úroveň 150 - 175

Vyskytuje se výhradně v podzemí a v noci ve fázi Měsíc

Schopnosti: Nadpozemský plamen, Nadpozemský mráz, Nadpozemské jiskry, Nadpozemské otřesy, Noční můra.

Slabost: arkán, tajemný

Imunita: Oheň, Bouře

Rezistence: Tmavá, Světlá, Dračí

Přemožiteli poskytne: Čarokámen, Svitek vyvolání, Ledokámen, Bouřkámen, Runový kámen, Ohňokámen, Tvrdokámen, Hedvábí

Pán jeskyně - šampion (boss)

Řád 7, Úroveň 175

Vyskytuje se pouze v podzemí.

Schopnosti: Ohňobij II, Ledobij II, Zeměbij II, Bouřkobij II, Temnobij II, Světlobij II, Upíří dotek II, Oslabující úder II, Kamenný pohled, Průzkum slabostí

Imunita: Spánek

Přemožiteli poskytne: Speleologická hůl, Slujkámen

Osvícený strážce

Řád 7, Úroveň 150 - 175

Vyskytuje se pouze v podzemí a v noci ve fázi Měsíc

Schopnosti: Zteč, Mocný útok, Krystalová zeď, Magický odraz

Přemožiteli poskytne: Krystalová halapartna

Osvícený princ - šampion (boss)

Řád 7, Úroveň 175

Vyskytuje se pouze v podzemí.

Schopnosti: žádné speciální

Přemožiteli poskytne: Crystalis (sečná zbraň), Klíč od katakomb, Perfektní runový kámen

Buffalobills, skromný a oddaný kronikář
Littera scripta manet